28 lutego 2024

O społecznej roli lekarza i jego oddziaływaniu na społeczeństwo

„Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenie ekologiczne. Swoim postępowaniem, również poza pracą zawodową, lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych” – takie brzmienie ma art. 71 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL).

Foto: pixabay.com

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) poinformowano, że Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) przygotowała propozycję zmiany art. 71 KEL. Komisja  proponuje następującą zmianę:

„Lekarz ma obowiązek zwracania uwagi społeczeństwa, władz i każdego pacjenta na znaczenie ochrony zdrowia, a także na zagrożenia ekologiczne. Swoim postępowaniem i wypowiedziami publicznymi lekarz nie może propagować postaw antyzdrowotnych”.

I dalej:

„Wypowiadając się na forum publicznym przy udziale osób niebędących lekarzami (także w mediach elektronicznych i serwisach społecznościowych) na temat odkryć naukowych, technologii medycznych albo diagnostyki lub terapii, powinien mieć pewność, że jego wypowiedzi opierają się na aktualnej wiedzy medycznej i są sformułowane w sposób przystępny dla odbiorców.”.

W ocenie komisji art. 71 KEL ma fundamentalne znaczenie w praktyce lekarskiej, ponieważ odnosi się do społecznej roli lekarza oraz odziaływania jego autorytetu profesjonalnego. Tłumaczy to w następujący sposób:

„Propagowanie postaw antyzdrowotnych można rozumieć dwojako: szkodzenie samemu sobie (np. lekarz palący papierosy poza miejscem pracy) lub wypowiedzi mogące mieć negatywny wpływ na decyzje odbiorców związane z ich zdrowiem (np. poddawanie w wątpliwość skuteczności szczepień). Zderzają się tutaj indywidualne prawa obywateli wynikające z Konstytucji RP (art. 47 prawo decydowania o swoim życiu osobistym oraz art. 54 zasada wolności poglądów) z powinnościami wynikającymi z roli społecznej i autorytetu osoby wykonującej zawód zaufania publicznego.”.

Komisja Etyki Lekarskiej czeka do stycznia 2024 roku na zgłoszenia, uwagi i komentarze do omówieni – należy je przesyłać na adres: kel@nil.org.pl. O ewentualnej zmianie KEL zdecyduje Krajowy Zjazd Lekarzy, który odbędzie się w maju 2024 roku.