29 lutego 2024

O wyzwaniach profilaktyki na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy

Światowa Organizacja Zdrowia wskazała 10 głównych czynników ryzyka, które prowadzą do 1/3 chorób i zgonów w krajach rozwiniętych. Na szczycie tej listy znajdują się: wysokie ciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, wysokie stężenie glukozy we krwi i brak aktywności fizycznej.

X Forum Ochrony Zdrowia. Foto: Mariusz Tomczak

Dla przykładu, na walkę z nadciśnieniem tętniczym Narodowy Fundusz Zdrowia w 2018 roku przeznaczył ponad 258 mln zł.

Natomiast znalezienie danych o nakładach finansowych na profilaktykę tego problemu nie jest już takie proste. Mimo wszystko nie przynoszą one oczekiwanych efektów, a stopień zachorowań jest wciąż niepokojąco wysoki.

Czy potrafimy dzisiaj z wyprzedzeniem skutecznie uderzać w te najistotniejsze zagrożenia? Czy można im przeciwdziałać i w jaki sposób wdrażać projekty zapobiegające chorobom, aby skutkowały zmniejszeniem liczby osób znajdujących się w grupie ryzyka i narażonych na powikłania zdrowotne?

Odpowiedzi na te pytania poszukiwali goście XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy podczas dyskusji pt. „Zdrowie publiczne – dlaczego wciąż lepiej leczymy niż zapobiegamy?” Wśród nich byli m.in. prof. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Zdrowia, Gabriele Grom, Associate Vice President CEE Cluster, MSD (Austria), prof. Bolesław Samoliński, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Jakub Szulc, ekspert ds. ochrony zdrowia EY. Moderatorem był prof. Andrzej Fal.

Profilaktyka zdrowotna wymaga zaangażowania wielu podmiotów, od państwa począwszy, poprzez samorządy, organizacje pacjenckie i środowiska osób związanych z ochroną zdrowia. Niezwykle istotną rolę ma pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej szczepień, a dyskusja na ten temat raz na jakiś czas elektryzuje opinię publiczną. W krajach o wysokiej świadomości prozdrowotnej, nawet pomimo braku obowiązku szczepień, jak np. w Szwecji czy Finlandii, ponad 90 proc. dzieci jest szczepionych. Tymczasem w Polsce według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH w pierwszej połowie 2018 roku odnotowano 34 273 uchylenia od szczepień. To więcej, niż w całym 2017 roku.

Fakt, że nie wszyscy z nas doceniają dobrodziejstwo, jakim są szczepionki przeciwko chorobom, na które nasi pradziadowie nie znajdowali ratunku, wynika dziś niestety przede wszystkim z niewiedzy i braku dostępu do rzetelnych źródeł informacji. W grudniu 2018 roku ruszyła kolejna odsłona kampanii informacyjnej Głównego Inspektora Sanitarnego odpowiadającej na pytania nurtujące młodych rodziców zawierająca wiele praktycznych porad i istotnych informacji ułatwiających podjęcie decyzji o szczepieniu. Nie ulega wątpliwości, że profilaktykę trzeba umiejętnie promować, przy czym tej chwili nakłady na te zadania nie przekraczają 1 proc. budżetu samorządów. A przecież wczesne wykrywanie chorób znacznie zmniejsza późniejsze koszty: leczenia czy absencji w pracy.

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”. Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.