24 kwietnia 2024

Obowiązki lekarzy w relacjach z portalami

Naczelna Rada Lekarska podjęła stanowisko w sprawie obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów wynikających z zawarcia umowy o przetwarzanie danych swoich, swojej praktyki lub podmiotu leczniczego z portalami publikującymi te dane i prowadzącymi system oceny placówek medycznych przez pacjentów.

Foto: pixabay.com

NRL w dokumencie podkreśla m.in., że lekarz/lekarz dentysta, który zawarł z takim portalem umowę o przetwarzanie danych, ponosi odpowiedzialność za treść i formę informacji widniejących na jego profilu, w tym za ich zgodność z zasadami etyki zawodu i przepisami prawa oraz za jasną i przejrzyście uwidocznioną informację o swoich kompetencjach.

W stanowisku podkreślono, że lekarz nie może zamieszczać na swoim profilu informacji sugerującej posiadanie specjalizacji innej niż faktycznie posiadana, nawet wówczas, gdy dostępne techniczne opcje wyboru na to nie pozwalają.

Ponadto treść i forma opisów edytowanych przez lekarza zlecającego prowadzenie profilu nie może nosić znamion reklamy działalności leczniczej oraz musi spełniać normy wynikające z Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W dokumencie poruszono też m.in. kwestię dotyczącą zastrzeżeń do funkcjonowania systemu opiniowania pracy lekarzy/lekarzy dentystów przez pacjentów w ramach otwartej dyskusji na forum internetowym. Podkreślono, że niedopuszczalne jest branie udziału w jakichkolwiek działaniach zmieniających ich treść, proporcje wpisów pozytywnych i negatywnych na własnym profilu.

W stanowisku NRL zwraca także uwagę, że lekarz, który nie chce, aby jego dane były przetwarzane przez portale publikujące te dane i prowadzące system oceny placówek medycznych przez pacjentów, może zrealizować prawo do bycia zapomnianym. Wzór tzw. wniosku o zapomnienie można pobrać ze strony internetowej NIL. Jego treść publikujemy także poniżej:

Trzeba go wypełnić własnymi danymi osobowymi i wysłać administratorowi portalu, z którego chcemy się „wypisać”. Pełną treść stanowiska NRL zamieszczamy TUTAJ. Zachęcamy też do lektury komentarza autorstwa wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło dotyczącego tego zagadnienia, opublikowanego na stronie internetowej NIL.