24 kwietnia 2024

Od 8 stycznia e-skierowanie obligatoryjne

Dyrektor Centrum e-Zdrowia apeluje do środowiska lekarskiego i zarządzających placówkami medycznymi, aby przyspieszyli wdrożenie rozwiązania e-skierowania.

Foto: pixabay.com

E-skierowanie to elektroniczna postać dotychczasowego, papierowego skierowania, która umożliwia elektroniczną obsługę procesu skierowania pacjenta na leczenie – od momentu jego wystawienia do momentu realizacji.

Wszystkie e-skierowania, tak jak e-recepty, dostępne są na Internetowym Koncie Pacjenta pacjent.gov.pl, bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia. Dzięki temu pacjent ma do nich dostęp z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę.

– Uważnie wsłuchujemy się w doniesienia, które wskazują na dalszą potrzebę budowania świadomości Polaków, jeśli chodzi o cyfrowe rozwiązania w zdrowiu. Biorąc pod uwagę aktualną, dynamiczną sytuację epidemiczną, jak i fakt, że od 8 stycznia przyszłego roku e-skierowanie będzie rozwiązaniem obligatoryjnym, apeluję do środowiska lekarskiego i zarządzających placówkami, aby nie czekali na 2021 rok, tylko przyspieszyli wdrożenie tego rozwiązania – mówi – informuje Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Infografika: Centrum e-Zdrowia

– Ze swojej strony deklaruję gotowość do wsparcia profesjonalistów medycznych, placówek, jak też pacjentów. W trzecim kwartale uruchomiliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną adresowaną do wszystkich grup. Trwają też szkolenia w ramach Akademii CeZ, a nasi eksperci są w stałej gotowości, aby pomagać – dodaje dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Kluczowe korzyści dla pacjenta z elektronicznego skierowania to możliwość uzyskania e-skierowania w trakcie e-wizyty/teleporady, a następnie zapisania się do lekarza drogą telefoniczną (nie trzeba osobiście iść do placówki, wystarczy podać przez telefon 4-cyfrowy kod i swój nr PESEL). W praktyce oznacza to bezpieczeństwo i dostęp do kompletnych danych z dowolnego miejsca i w dogodnym dla pacjenta momencie (e-skierowania nie można zgubić, jest zawsze czytelne i dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta). W przypadku e-skierowania nie obowiązuje także 14-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do placówki.

E-skierowanie oznacza istotne ułatwienie dla lekarza, który je wystawia, a także placówki, która będzie je realizować. W momencie, gdy pacjent przekaże dane dostępowe w postaci 4-cyfrowego kodu wraz z numerem PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, jak też dane pacjenta. Brak konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, skraca proces rejestracji i zapobiega potencjalnym błędom.

Z perspektywy placówki medycznej e-skierowania wpływają na poprawę jej efektywności – minimalizują kolejki pacjentów, eliminują sytuację, kiedy pacjent rejestruje tę samą wizytę w kilku różnych placówkach.