24 maja 2024

Od 8 stycznia skierowania tylko elektronicznie. Z kilkoma wyjątkami

Za dwa miesiące wchodzi w życie ustawowy obowiązek wystawiania w Polsce e-skierowań. Od 8 stycznia 2021 roku skierowania – z kilkoma, ściśle określonymi wyjątkami – będą mogły być wystawiane wyłącznie elektronicznie.

Foto: pixabay.com

Do końca października 2020 r. 33 tysiące lekarzy wystawiło ponad 3 mln e-skierowań, a w każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów.

W ramach cyklu „#eskierowanieGO” na profilach Centrum e-Zdrowia w mediach społecznościowych (Twitter i LinkedIn) publikowane będą wypowiedzi praktyków – lekarzy i osób zarządzających placówkami medycznymi.

Bohaterowie cyklu zaprezentują swoje dotychczasowe doświadczenia związane z obsługą e-skierowań, zwrócą uwagę na istotne aspekty wdrażania tego rozwiązania w placówkach leczniczych oraz płynące z niego korzyści – zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Cykl będzie też okazją do zapoznania się z najnowszymi statystykami dotyczącymi przebiegu wdrażania e-skierowania.

– Mamy świadomość, że obecna sytuacja epidemiczna powoduje potrzebę koncentrowania się placówek medycznych głównie na bieżących zadaniach związanych z walką z koronawirusem, staramy się jednak, żeby tempo cyfryzacji zdrowia nie zwalniało. Warto pamiętać, że e-skierowania przynoszą realne korzyści również w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady na kolejną wizytę czy badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację. Jesteśmy w stałym kontakcie ze środowiskiem medycznym, zapewniamy placówkom wsparcie techniczne oraz program szkoleń w ramach Akademii CeZ, a NFZ uruchomił dodatkowe finansowanie – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Jak dodaje, w cyklu „#eskierowanieGO” będą prezentowane dobre praktyki, a głos zostanie oddany lekarzom, ponieważ to oni najlepiej opowiedzą o korzyściach tego rozwiązania. Bohaterem pierwszej publikacji w ramach cyklu „#eskierowanieGO” jest prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jak podane CeZ, e-skierowanie wystawia obecnie 54 proc. placówek medycznych, a 34 proc. jest gotowych do ich realizowania. W każdym tygodniu do systemu podłącza się ok. 140 nowych podmiotów. Najwięcej podmiotów jest gotowych do e-skierowania w województwie lubelskim (65 proc.), najmniej w województwie wielkopolskim (42 proc.). W skali kraju średnio dziennie wystawianych jest dziś ok. 30 tys. e-skierowań, natomiast na początku października notowane były rekordowe liczby nowych e-skierowań – nawet 50 tys. dziennie.

Jak wskazuje Agnieszka Kister spadek średniej liczby wystawianych dziennie e-skierowań związany jest z ogólnym spadkiem wystawianych skierowań w związku z koronawirusem i ograniczeniem zabiegów planowych. Najwięcej elektronicznych skierowań wystawili lekarze w wieku od 50 do 59 lat – ponad 1,1 mln. Natomiast najliczniejszą grupą pacjentów, którzy je otrzymali, stanowiły osoby powyżej 60. roku życia – ponad 350 tys. Najwięcej e-skierowań jest wystawianych do poradni urazowo-ortopedycznej, okulistycznej oraz chirurgii ogólnej.

Skierowania w postaci elektronicznej od 8 stycznia 2021 roku będą obowiązkowo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
  • badania rezonansu magnetycznego, badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych.

Na pozostałe świadczenia medyczne, skierowania będą wystawiane na dotychczasowych zasadach, tj. w postaci papierowej.