23 kwietnia 2024

Od października specjalizacje po nowemu

Przypominamy, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opracowało programy specjalizacyjne w systemie kształcenia modułowego. Dzięki temu już podczas najbliższego postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego szkoleń specjalizacyjnych (1-31 października br.) będzie obowiązywał właśnie system modułowy.

Foto: freeimages.com

Dotychczas obowiązywał podział na specjalizacje podstawowe i szczegółowe. Warto przypomnieć, że odpowiednie rozporządzenie dotyczące zmiany systemu kształcenia na modułowy zostało podpisane przez ministra zdrowia już 2 stycznia 2013 roku, jednak mogło ono być zrealizowane dopiero, gdy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opracuje nowe programy specjalizacyjne.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, w związku z opracowaniem programów dla specjalizacji modułowych, uruchomiło także proces wydawania akredytacji dla jednostek, które chcą prowadzić specjalizacje lub staże kierunkowe w nowym systemie kształcenia. Jednostki, które prowadziły specjalizacje w dotychczasowym systemie, muszą przejść ponowną weryfikację. Szczegółowe informacje na ten temat CMKP zamieszcza na swojej stronie internetowej.

ls

Źródło: CMKP