19 lipca 2024

Odpady: będzie taniej? Izba lekarska ma pomysł

W połowie czerwca w siedzibie Opolskiej Izby Lekarskiej doszło do spotkania, podczas którego rozmawiano o problemach związanych z realizacją umów na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych.

Foto: pixabay.com

Izba zamierza rozpocząć negocjacje z odbiorcami odpadów medycznych dotyczące warunków nowych umów, które miałyby obowiązywać od stycznia 2021 r.

– Uważamy, że działanie w imieniu wszystkich członków naszej izby, a więc działanie grupowe, pozwoli nam wynegocjować korzystniejszą umowę, zarówno w odniesieniu do cen odbioru odpadów, jak i poszczególnych zapisów tej umowy dotyczących m.in. nienależytego jej wykonywania oraz warunków rozwiązania umowy – informuje na łamach wakacyjnego wydania „Biuletynu Informacyjnego Opolskiej Izby Lekarskiej” prezes ORL Jolanta Smerkowska-Mokrzycka.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w tej inicjatywie, mogą się zgłaszać do izby do 24 lipca br. (e-mail: opole.praktyki@hipokarates.org, tel.: 77 454 59 39). Co ważne, posiadanie obowiązującej umowy na odbiór odpadów medycznych nie jest przeszkodą.