27 maja 2024

Odpowiedzialność zawodowa: co z kosztami postępowania?

400 zł, jako wynagrodzenie za sporządzenie opinii za zasięgnięcie wiedzy eksperckiej w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, która jest niezbędna do rozstrzygnięcia sprawy, to za mało – ocenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Fot. shuterstock.com

Prezydium NRL podjęło stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zryczałtowanych kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Czytamy w nim m.in, że:

  • „Przewidziane w projekcie wynagrodzenie eksperta jest nieadekwatne do ponoszonego nakładu pracy i poświęcanego czasu, ale także wymaganego doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy specjalistycznej. W rezultacie, uzyskanie opinii specjalisty za taką kwotę będzie mocno utrudnione, szczególnie jeśli opinię będzie miała sporządzić osoba o uznanym dorobku zawodowym, posiadająca tytuł lub stopień naukowy”,
  • „Długie poszukiwanie eksperta – biegłego może negatywnie wpłynąć na terminową realizację celów postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Odpowiednie wynagrodzenie za sporządzenie opinii eksperckiej w postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne jest kluczowe dla zachęcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów do podejmowania się tego rodzaju zadań, jak i wpływa na terminowość wykonywanej pracy”.