27 maja 2024

Odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach PES

19 października na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia egzaminu ustnego w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w sesji jesiennej 2020 r.

Foto: pixabay.com

„Na podstawie art. 16rc ust. 3a i 3b ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.), mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom i lekarzom dentystom w związku z aktualnym stanem epidemii, niniejszym odstępuję od przeprowadzenia egzaminów ustnych PES, które miały się odbyć w sesji jesiennej 2020 r. po dniu 19 października 2020 r., z wyjątkiem egzaminów ustnych w dziedzinach, co do których przed rozpoczęciem sesji jesiennej 2020 r. Minister Zdrowia, na wniosek dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, wyraził zgodę na podstawie art. 16rc ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty na odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu testowego PES i przeprowadzenie wyłącznie jego części ustnej” – czytamy na stronie https://www.gov.pl/.