24 kwietnia 2024

Odwiedziny pacjentów w ZOL i ZPO. Rekomendacje MZ i GIS

Zostały opublikowane rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień.

Foto: pixabay.com

Czytamy w nich m.in., że jeśli pacjent nie został jeszcze zaszczepiony przeciw COVID-19 ani nie przebył zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zaleca się szczególną ostrożność oraz indywidualne rozważenie możliwości rozszerzania zakresu jego aktywności poza terenem placówki, jak i umożliwiania odwiedzin przez osoby bliskie, zwłaszcza w sytuacjach, w których aktywność poza terenem placówki lub odwiedziny są konieczne (np. wizyty lekarskie, pożegnanie).

„Ostateczne decyzje w zakresie aktywności pacjentów poza terenem ZOL/ZPO oraz organizacji odwiedzin pacjentów przez gości na terenie placówki powinny być podejmowane przez kierownika danego zakładu, przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji epidemiologicznej występującej na danym obszarze oraz w podmiocie, a także postępu realizacji szczepień w tej placówce” – czytamy w rekomendacjach Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Dokument pt. „Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych/pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZOL/ZPO) w czasie epidemii COVID-19, w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień” jest do pobrania na stronie www.gov.pl.