18 lipca 2024

Odwołane zajęcia studentów kierunku lekarskiego

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski odwołuje zajęcia studentów kierunku lekarskiego na oddziale zakaźnym szpitala w Ostródzie. Zajęcia zostaną przesunięte na następny semestr – poinformował w piątek prorektor ds. kształcenia i studentów UWM prof. Jerzy Przyborowski.

Foto: UWM / wl.uwm.edu.pl

„Podjęliśmy dziś decyzję o tym, że odwołujemy zajęcia studentów kierunku lekarskiego związane z chorobami zakaźnymi, które odbywają się na oddziale zakaźnym szpitala w Ostródzie” – powiedział prof. Przyborowski.

Dodał, że nie można przeprowadzić tych zajęć ze studentami w semestrze letnim na klinicznym oddziale zakaźnym w ostródzkim szpitalu i w związku z tym zajęcia przeniesione zostaną na rok następny. W miejsce odwołanych zajęć studenci będą uczestniczyć w innych.

Warmińsko-mazurski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Janusz Dzisko wyjaśnił PAP, że zgodnie z decyzją ministra zdrowia szpitale z oddziałami zakaźnymi muszą przygotować większą liczbę łóżek w razie przyjęć większej liczby pacjentów. „Dlatego inne oddziały zostaną przekształcone częściowo także w oddziały zakaźne. Na oddziale zakaźnym w ostródzkim szpitalu są 24 łóżka” – wyjaśnił.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opublikował na stronie internetowej informację, w której w związku z komunikatami publikowanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Główny Inspektorat Sanitarny, dotyczącymi możliwości wystąpienia przypadków koronawirusa SARS-CoV-2, nie zaleca podróżowania do Chin i do Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i do Tajwanu.

Uczelnia przekazała także zalecenia MSZ i GIS, którzy rekomendują: odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów do zagrożonych regionów, w tym Włoch (w chwili obecnej 11 gmin), wystąpienie do partnerów UWM objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wskazano, że pracownicy, doktoranci i studenci powracający lub przyjeżdżający z zagranicy (w tym studenci Programu Erasmus plus) z rejonów nieobjętych kwarantanną mogą bez żadnych przeszkód uczestniczyć w pracy oraz w zajęciach przewidzianych harmonogramem studiów.

Agnieszka Libudzka

Źródło: Serwis PAP Nauka w Polsce www.naukawpolsce.pap.pl