12 kwietnia 2024

Odwołuję, nie blokuję. Izba okręgowa partnerem kampanii społecznej

Okręgowa Izba Lekarska (OIL) w Warszawie jest partnerem merytorycznym akcji #Odwoluje #nieblokuje. – Nieodwoływanie wizyt wydłuża kolejki do specjalistów – mówi Piotr Pawliszak, prezes izby.

Logo akcji

Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na problem niestawiania się pacjentów na umówionych wizytach lekarskich, bez wcześniejszego ich odwoływania. W 2020 roku, według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, było 17 mln takich przypadków.

– Pierwsza edycja sprawiła, że odsetek nieodwołanych wizyt w placówkach biorących udział w kampanii spadł o kilkanaście-kilkadziesiąt procent, porównując okres przed kampanią do jej ostatnich miesięcy. Jednak wciąż jest wiele do zrobienia w tym temacie – mówi Paweł Walicki, prezes Centrum Medycznego CMP, które zainicjowało kampanię.

– Najbardziej dotkliwą konsekwencją nieodwoływania wizyt jest opóźnienie pomocy lekarskiej lub diagnozy pacjentów, którzy jej potrzebują, niekiedy pilnie. Ale nie należy zapominać, że zjawisko nieodwoływania wizyt wydłuża kolejki do specjalistów, którzy tracą czas i marnują swoją wiedzę oraz potencjał, co ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w trudno dostępnych, wąskich specjalizacjach – mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej (ORL) w Warszawie.

To druga odsłona kampanii, w którą zaangażowały się podmioty zarówno z publicznej, jak i prywatnej ochrony zdrowia. – W tym roku ponownie wspierają nas Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia, a także Rzecznik Praw Pacjenta. W akcję włączyło się jeszcze liczniejsze grono partnerów medycznych i instytucji, w tym Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – dodaje Paweł Walicki.

– Twórcy akcji #Odwoluje #nieblokuje z sukcesem stworzyli płaszczyznę komunikacji między ekspertami z różnych dziedzin, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji – podkreśla Piotr Pawliszak.

W czwartek 28 września 2023 r. odbędzie się konferencja inaugurująca tegoroczną edycję kampanii.