23 maja 2024

Odznaczenie Meritus Pro Medici (informacja)

Zapraszamy wszystkich członków izb lekarskich do zgłaszania kandydatur osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla naszego samorządu i Waszym zdaniem zasługują na Odznaczenie Meritus Pro Medicis. Wnioski o nadanie odznaczenia mogą składać także organy izb lekarskich.

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaczenia Meritus Pro Medicis, odznaczenie może być przyznawane w danym roku łącznie i maksymalnie 10 lekarzom i lekarzom dentystom lub innym osobom szczególnie zasłużonym dla samorządu lekarskiego.

Wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o przyznanie Odznaczenia Meritus Pro Medicis (Wniosek oraz List promocyjny) można pobrać z witryny na stronie NIL poświęconej działalności Kapituły Odznaczenia Meritus Pro Medicis.

Wypełnione wnioski należy nadsyłać na adres:

Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: Meritus Pro Medicis

lub na adres poczty elektronicznej: a.seweryniak@hipokrates.org

w terminie do dnia 7 kwietnia 2016 r.

Romuald Krajewski
Kanclerz Kapituły Odznaczenia
Meritus Pro Medicis