19 maja 2024

Ogłoszenie szefa Salonów PhotoArtMedica

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest organizatorem Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica. Konkursy te cieszą się coraz większą popularnością i zainteresowaniem ze strony lekarzy, lekarzy dentystów oraz nauczycieli akademickich i studentów Uniwersytetów Medycznych z kraju i z zagranicy.

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest organizatorem Międzynarodowych Salonów Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica

Foto: pixabay.com

Patronat Honorowy nad dotychczasowymi Salonami sprawował m.in. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Maciej Hamankiewicz.

Auspicje nad Salonem objęła jedna z czołowych światowych organizacji fotograficznych Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej FIAP w uznaniu zaangażowania i wkładu w rozwój sztuki fotograficznej naszego środowiska.

Patronat merytoryczny sprawuje wiodąca krajowa organizacja fotograficzna Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, a jego przewodniczący Mieczysław Cybulski przewodniczy pracom jury. W ocenie jury poziom artystyczny Salonów jest wysoki, świadczący o dużej wrażliwości artystycznej naszego środowiska.

Chcielibyśmy Państwu zaproponować prezentację ostatniego Salonu PhotoArtMedica 2016 na terenie Państwa Izby lub zaprzyjaźnionej galerii. Na wystawę składa się ok. 50 fotografii w max formacie 30×40 cm (nieoprawione), w tym wszystkich Laureatów: z Polski oraz Kanady, Węgier, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Szwecji, Tajwanu, Tajlandii, Czech, Australii i Rumunii.

Gdyby byli Państwo zainteresowani, prosimy o kontakt celem omówienia szczegółów technicznych.

Dr n. med. Krzysztof Muskalski
AFIAP, AFRP, ZPAF
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie
Przewodniczący Salonów PhotoArtMedica