17 lipca 2024

OIL w Częstochowie współorganizatorem wystawy w Rzymie

W dniu 8 czerwca 2023 r. obyła się ceremonia otwarcia oraz wernisaż wystawy fotograficznej Włoskiego Towarzystwa Lekarzy Fotografów AMFI oraz Salonów PhotoArtMedica w ramach projektu artystycznego World Medical View w Galerii ENPAM-Muzeum Ninfeo w Rzymie.

Foto: arch. prywatne

Współorganizatorem tego wydarzenia, obok AMFI, jest Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie. W uroczystości wzięło udział wielu przedstawicieli władz lokalnych, medycznych, przedstawicieli świata fotograficznego oraz lekarzy z Włoch i Polski. W wystąpieniach gości można było usłyszeć wiele słów podkreślających wysoki poziom i znaczenie wystawy.

Otwierając uroczystość prezydent AMFI prof. Maurizio Iazeolla podziękował za wsparcie dla wystawy przedstawicielom włoskich władz i organizacji jak również Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie dr. Mariuszowi Malickiemu oraz Przewodniczącemu Salonów PhotoArtMedica dr. Krzysztofowi Muskalskiemu. Zwrócił też uwagę na szczególne wsparcie dla wystawy ze strony Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP i jej Prezydenta Riccardo Busi.

Dr Krzysztof Muskalski swoje słowa powitania skierował do zebranych w języku włoskim (bez wcześniejszej znajomości tego języka). Wskazał na znaczenie sztuki, w tym fotografii i jej wpływu na wykonywany zawód lekarzy.

Podsumował wkład lekarzy i studentów medycyny z całego świata w artystyczny potencjał Salonów PhotoArtMedica. Szczególnie podkreślił wkład lekarzy włoskich, członków AMFI, w budowaniu tego potencjału. Wyraził wdzięczność Prezydentowi Riccardo Busi za wsparcie FIAP-u w rozwój artystycznych pasji środowiska medycznego.

Głos zabrał również Prezydent Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP Riccardo Busi – największej organizacji fotograficznej świata, jedynej uznawanej przez UNESCO, do której należą krajowe stowarzyszenia fotograficzne ze 199 krajów, zrzeszające ok. 2 mln fotografów.

W swoim wystąpieniu nawiązał do słów polskiego profesora Andrzeja Szczeklika, który wskazał na wspólne korzenie sztuki i medycyny wywodzące się z magii. A magiczną w jego ocenie jest rzymska wystawa AMFI-PhotoArtMedica, również magicznym stało się założenie przez belgijskiego lekarza dr. Van de Vijer’a FIAP-u w 1950 r., magicznym stał się rozwój rodziny FIAP z 17 do 199 krajów, magiczną staje się inicjatywa powołania w strukturach FIAP klubu lekarzy fotografów.

W trakcie uroczystości dr. Krzysztofowi Muskalskiemu został wręczony Honorowy Medal Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP. Ceremonii otwarcia towarzyszyło zwiedzanie Muzeum Ninfeo – Domu Cesarza Kaligulii oraz koktajl powitalny.

Otwarcia wystawy dokonali wspólnie prof. Maurizio Iazeolla i dr Krzysztof Muskalski. Na wystawę składa się blisko 100 fotografii lekarzy – członków AMFI oraz wybranych laureatów Salonów PhotoArtMedica z lat 2013-2022. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 25 czerwca.

W trakcie spotkania prezydenta AMFI prof. Maurizio Iazeolla, prezydenta FIAP Riccardo Busi oraz przewodniczącego Salonów PhotoArtMedica dr. Krzysztofa Muskalskiego podsumowano dotychczasowe działania i omówiono dalsze możliwości współpracy międzynarodowych środowisk medycznych w zakresie rozwijania aktywności fotograficznych konsolidujących nasze środowisko. Omówiono też perspektywy powołania Doctors Photographers Club w strukturach FIAP.

Z zadowoleniem przyjęto informacje o przygotowaniach do XI Salonu PhotoArtMedica w Częstochowie.

Krzysztof Muskalski


Przemówienie Prezydenta Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP Pana Riccardo Busi podczas ceremonii otwarcia wspólnej wystawy fotograficznej AMFI – PhotoArtMedica (Rzym – Galeria ENPAM-Muzeum Ninfeo, 8 czerwca 2023 r.)

Dr Maurizio Iazeolla, Prezes AMFI

Dr Krzysztof Muskalski, Przewodniczący Salonów PhotoArtMedica

Przedstawiciele władz, drodzy przyjaciele fotografowie, panie i panowie, dobry wieczór. To dla mnie wielka przyjemność być tutaj dzisiaj z wami wszystkimi w tym wspaniałym miejscu, świętując to niezwykle ważne „Magiczne” wydarzenie.

Wydarzenie to symbolizuje zbieżność medycyny i sztuki, jak pięknie ujął to wybitny polski lekarz i naukowiec dr Andrzej Szczeklik, który stwierdził: „Medycyna i sztuka wywodzą się z jednego pnia. Obie biorą początek w MAGII”.

Być może ta sama MAGIA zainspirowała innego niezwykłego lekarza, dr Van de Vijera, lekarza reprezentacji Belgii w piłce nożnej, tego pamiętnego dnia 17 czerwca 1950 r. w Bernie. To wtedy położył podwaliny pod naszą niezwykłą rodzinę FIAP.

Rodzina, która MAGICZNIE rozkwitła, wyrastając z 17 krajów, które ją stworzyły… osiagając  imponujące 199 krajów. Podczas tej niezwykłej podróży zyskała ogromne znaczenie i widoczność, stając się największą organizacją fotograficzną w skali globalnej. Warto zauważyć, że jest jedyną organizacją uznaną przez UNESCO. Jest to prestiżowa przynależność, którą z dumą podtrzymuje od 1960 roku.

I być może nadal dzięki MAGICZNEMU zaklęciu, po latach daremnych prób, radośnie spotykamy się ponownie tutaj, w wiecznym mieście. Nasz cel wykracza poza zwykłe obserwowanie wspaniałej wystawy fotograficznej wykonanej przez lekarzy-artystów-fotografów. Jesteśmy tutaj, aby położyć podwaliny pod „ Specjalny Klub” w samym FIAP. Ten projekt został z ogromną satysfakcją po raz pierwszy przedstawiony w Durbanie w RPA w sierpniu 2018 roku.

Klub zrzeszający lekarzy i paramedyków w ramach FIAP ma już solidne fundamenty. Jednym z nich jest ceniona organizacja – Associazione Medici Fotografi Italiani (Włoskie Stowarzyszenie Lekarzy Fotografów), założone w 1994 roku i powiązana z Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (Włoska Federacja Stowarzyszeń Fotograficznych) – FIAF.

W rezultacie jest automatycznie częścią sieci FIAP. Na uwagę zasługują również polskie Salony PhotoArtMedica, które od wielu lat odbywają się pod Honorowym Patronatem FIAP, wraz z jego przewodniczącym Krzysztofem Muskalskim, który został uhonorowany jednym z najwyższych wyróżnień przyznawanych przez FIAP – Excellence FIAP Platinum (Wybitny Artysta FIAP-poziom platynowy).

Dlatego, drodzy przyjaciele, ogarnijmy MAGIĘ, która tchnie życie w nasz Klub – jedyny w swoim rodzaju i niezwykły Klub sponsorowany przez samą FIAP. Klub ten będzie skupiał lekarzy i paramedyków, wspierając zbiorową wizję tworzenia mnóstwa wydarzeń i projektów wyłącznie im dedykowanych i przez nich organizowanych.

Klub prezentowany i sponsorowany przez media FIAP, służący jako platforma, na której ogromna społeczność lekarzy i paramedyków spośród dwóch milionów autorów FIAP może znaleźć wspólny język i zjednoczyć się. Klub ten kultywuje charakterystyczną synergię między dziedzinami sztuki i medycyny. W ramach tego klubu ich zdjęcia mogą krążyć nie tylko w 30 centrach wystawienniczych FIAP na pięciu kontynentach, ale także w licznych szpitalach i klinikach na całym świecie. Dzięki tym kanałom ich zdjęcia przynoszą nadzieję, inspirację i pocieszenie pacjentom, ich rodzinom i wszystkim odwiedzającym.

Tymi słowami, drodzy przyjaciele, składając serdeczne życzenia ogromnego sukcesu na tej wspaniałej wystawie, pozwólcie, że zakończę moje krótkie przemówienie, będące echem uczuć podzielanych na najważniejszych zgromadzeniach FIAP.

„Drodzy przyjaciele, mam szczerą nadzieję, że każdy z nas wykorzysta i w pełni skorzysta z tej niezwykłej szansy, jaka dziś przed nami stoi. Jest to dla nas szansa na spotkanie, nawiązanie kontaktu, pogłębienie zrozumienia, okazanie szczerego uznania i kultywowanie trwałych przyjaźni ze sobą. Połączmy nasze wysiłki, pracując harmonijnie, aby przekształcić nasze wspólne marzenia w namacalną rzeczywistość”.

Ad maiora.