20 kwietnia 2024

OIL w Warszawie ma nowe władze

Trwa Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy w Warszawie. Wczoraj na prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji wybrano lekarza Łukasza Jankowskiego. Okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej została lekarz Ewelina Bobek-Pstrucha.

Łukasz Jankowski wypowiada się dla prasy po spotkaniu negocjacyjnym z ministrem zdrowia (2017-10-04 ).
Foto: Marta Jakubiak

Łukasz Jankowski jest lekarzem w trakcie specjalizacji z nefrologii, pracującym w Klinice Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, wiceprzewodniczącym Porozumienia Rezydentów OZZL.

Ewelina Bobek-Pstrucha jest doktorem nauk medycznych, adiunktem w Klinice Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii w Warszawie.