12 kwietnia 2024

OKK dla nowych specjalności zabiegowych

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wspólnie ze Światową Organizacją Zdrowia i konsultantami krajowymi, opracowało wzory okołooperacyjnej karty kontrolnej dla sześciu wybranych zabiegowych dziedzin medycyny: ortopedii, neurochirurgii, kardiochirurgii, ginekologii i położnictwa, chirurgii dziecięcej oraz okulistyki.

Foto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Dotychczas dostępna była tylko jedna, ogólna wersja OKK, która może być stosowana przy operacjach. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Obecnie OKK jest wykorzystywana przez 146 szpitali. Ich ilość nadal rośnie.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna to narzędzie, które ma pomóc w zwiększeniu bezpieczeństwa zabiegów chirurgicznych. Jej stosowanie popierają m.in. Ministerstwo Zdrowia, Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Wzór ogólnej karty oraz przewodnik, jak z niej korzystać, są dostępne na stronie CMJ w dziale „Bezpieczna chirurgia”. Jeśli dana placówka chce stosować OKK także u siebie, proszona jest o wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie go faksem do Centrum.

ls

Źródło: CMJ