22 kwietnia 2024

OKK w trzech kolejnych szpitalach

Kolejne szpitale zadeklarowaly stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej. Są to: Med-Gastr Hospital sp. z o.o. (Łódź), Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu (Nowy Sącz) i Szpital Świętej Trójcy działający w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. (Płock).

Foto: Marta Jakubiak

Dane publikowane przez Światową Organizację Zdrowia wskazują, że stosowanie karty w znaczącym stopniu zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych oraz ryzyko śmierci. To dlatego powinna być wprowadzona we wszystkich oddziałach i jednostkach zabiegowych w Polsce, będąc załączoną do dokumentacji pacjenta i stanowić część historii choroby.

Jak podaje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Okołooperacyjna Karta Kontrolna wykorzystywana jest obecnie przez 180 szpitali. Inicjatywa poparta została m.in. przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.