23 maja 2024

Okręgowe zjazdy lekarzy obiegowo

W całym kraju odbyły się lub lada moment zostaną przeprowadzone coroczne okręgowe zjazdy lekarzy.

Foto: pixabay.com

Podczas nich podejmowane są uchwały dotyczące działania okręgowych izb lekarskich, zatwierdzania ich budżetów, udzielenia absolutorium okręgowym radom lekarskim, a także są rozpatrywane i zatwierdzane roczne sprawozdania ORL, okręgowych komisji rewizyjnych, okręgowych sądów lekarskich, okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz okręgowych komisji wyborczych.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, wydarzenia mają charakter obiegowy. Zjazdy zostały już przeprowadzone m.in. w OIL w Białymstoku, OIL w Krakowie, Lubelskiej Izbie Lekarskiej, a także w OIL w Szczecinie.