16 lipca 2024

Określanie przyczyn zgonów w czasie pandemii

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej wydał komunikat w sprawie określania przyczyn zgonów w czasie pandemii.

Foto: pixabay.com

W dniu 26 marca 2020 r. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny opublikował wytyczne dotyczące określania przyczyn zgonów.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. dokonał modyfikacji tych wytycznych. Wytyczne być może są związane z pojawiającymi się wątpliwościami o poprawności podawanych do publicznej wiadomości danych o zgonach związanych z zakażeniami SARS-CoV-2.

Sporządzenie przez lekarza karty zgonu jest niewątpliwie orzeczeniem (zaświadczeniem), o którym mowa w naszej ustawie (art. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) i w Kodeksie Etyki Lekarskiej (art. 41). Szczególnie w okresie epidemii ważnym jest, aby lekarze dokumentujący przyczynę zgonu stosowali jednolite zasady w zakresie właściwego wyboru wyjściowej przyczyny zgonu.

Poprawione wytyczne umożliwiają lekarzowi orzeczenie COVID-19 jako wyjściowej przyczyny zgonu na podstawie pełnej wiedzy opartej także o rzetelnie zebrany wywiad lekarski, a nie tylko o wynik testu. Te wytyczne są do zastosowania również w sytuacji zgonów przedszpitalnych.

Orzekając opierajmy się o starannie zgromadzone fakty, nie poddajmy się naciskom osób nieposiadających pełnej wiedzy o chorym, wówczas wątpliwości co do danych tworzonych na podstawie naszych orzeczeń nie będzie. Zwolnienie z obowiązku umieszczania kodów ICD-10 nie oznacza, że musimy od tego odstąpić.

Do pobrania: Wytyczne dotyczące kodowania zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19