23 maja 2024

Onkoleczenie a choroby sercowo-naczyniowe

Przebyte leczenie onkologiczne jest niezależnym czynnikiem ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych po angioplastyce naczyń wieńcowych.

Fot. freepik.com

Retrospektywna analiza przedstawiona w czasie niedawnego Kongresu American Heart Association objęła 937 pacjentów w wieku 18 lat i starszych, którzy w latach 2008-2022 przeszli angioplastykę naczyń wieńcowych z powodu ostrego zespołu wieńcowego.

Spośród nich 89 osób (9,5 proc.) w przeszłości (mediana: około dwóch lat) przebyło leczenie onkologiczne. W okresie obserwacji trwającej średnio 45 miesięcy poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe (udar niezakończony zgonem, zawał mięśnia sercowego niezakończony zgonem, zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych lub konieczność powtórnej angioplastyki naczyń wieńcowych) z leczeniem lub bez leczenia onkologicznego wystąpiło odpowiednio u 28,4 proc. i 22,2 proc. chorych (p=0,01).

Autorzy badania podkreślają konieczność objęcia osób po leczeniu onkologicznym szczególną opieką lekarską pod kątem chorób sercowo-naczyniowych.

Źródło: https://www.medscape.com/viewarticle/cancer-identified-new-cardiovascular-risk-factor-2024a10001sy?form=fpf