24 czerwca 2024

Onkologia. Terapia skojarzona przełamuje oporność

Badania nad rakiem wkraczają w ekscytującą erę, w której pojedyncze terapie służą jako cegiełki dla stworzenia kombinacji, której celem będzie osiągnięcie tego, czego monoterapie często nie są w stanie osiągnąć: trwałej kontroli guza u większości pacjentów z guzem przerzutowym.

Foto: science.org

„Jednoczesne lub sekwencyjne podawanie najskuteczniejszych kombinacji będzie wymagało wszechstronnego zrozumienia, w jaki sposób komórki rakowe i interakcja w mikrośrodowisku guza zmieniają się pod wpływem różnych wyzwań terapeutycznych i jak może to wpłynąć na wynik kolejnych terapii. Długofalową wizją i misją mojego laboratorium jest budowanie tej wiedzy” – napisała Anna C. Obenauf z Instytutu Patologii Molekularnej Vienna Biocenter (Austria) w pracy zatytułowanej „Mechanism-based combination therapies for metastatic cancer”, która ukazała się na łamach „Science”.

Źródło: www.science.org