24 kwietnia 2024

Opieka farmaceutyczna. Ważna zapowiedź zmian

Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia”. To efekt prac Zespołu ds. opieki farmaceutycznej złożonego z przedstawicieli resortu, NFZ, NIA i środowiska akademickiego.

Foto: pixabay.com

Raport „Opieka farmaceutyczna. Kompleksowa analiza procesu wdrożenia” przedstawia rozwiązania, jakie w ramach opieki farmaceutycznej, mogą być zastosowane w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stanie w przyszłości system opieki zdrowotnej na całym świecie (np. starzenie się społeczeństwa, wzrost liczby osób cierpiących z powodu chorób przewlekłych, pogłębiające się zjawisko polipragmazji, niedobór lekarzy i pielęgniarek).

Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał siedem wybranych usług farmaceutycznych, które mają pozwolić na usprawnienie polityki zdrowotnej państwa oraz poprawę dostępu do farmakoterapii:

  • przegląd lekowy,
  • usługa Nowy Lek,
  • program Drobne Dolegliwości,
  • recepta kontynuowana,
  • przekrojowe kwestionariuszowe badania społeczeństwa,
  • program profilaktyki chorób krążenia,
  • szczepienia w aptekach.

„W raporcie nie przyjęto żadnych ograniczeń co do zakresu wprowadzanych rozwiązań, w tym możliwości organizacyjnych i czasowych wdrożenia poszczególnych usług. Przy przyjętych przez Zespół założeniach tak głębokiej integracji opieki farmaceutycznej z publiczną ochroną zdrowia oraz mocnym wzrostem kompetencji grupy zawodowej farmaceutów, jak również istotnym wpływem jaki nowe świadczenie zdrowotne może mieć na budżet płatnika publicznego, celowym jest stopniowe wprowadzanie usług w dłuższej perspektywie czasowej” – czytamy w komunikacie sygnowanym przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Macieja Miłkowskiego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewę Krajewską.