24 czerwca 2024

Opieka paliatywna w Kanadzie

Według nowych badań w CMAJ (Canadian Medical Association Journal) pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca, którzy otrzymali domową opiekę paliatywną, rzadziej umierali w szpitalu.

Foto: pixabay.com

Badanie CMAJ obejmowało 245 osób z przewlekłą niewydolnością serca i prowadzone było w latach 2013-2019.

Pacjenci zostali objęci modelem opieki opartej na współpracy angażującej specjalistów różnych dziedzin medycyny. W drugiej grupie były 1172 osoby, które otrzymały zwykłą pomoc. Średnia wieku wynosiła 88 lat, 55 proc. stanowiły kobiety.

Okazało się, że zastosowanie modelu opartego na współpracy, obejmującego świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, kardiologów i specjalistów opieki paliatywnej, przekładało się na mniejszą liczbę wizyt w oddziale ratunkowym, mniejszą liczbę przyjęć do szpitala i na intensywną terapię oraz mniejsze prawdopodobieństwo zgonu w szpitalu (41 proc. v. 78 proc.; w latach 2010-2015 75 proc. osób umierało w szpitalu).

Położono nacisk na wcześniejsze planowanie opieki, domowe leczenie niewydolności serca, znormalizowane protokoły opieki klinicznej, edukację pacjentów, rodzin i klinicystów, a także współpracę pomiędzy pracownikami ochrony zdrowia.

Źródło: www.eurekalert.org