24 kwietnia 2024

Oponiak u kobiet. Nieoczywiste ryzyko

Długotrwałe przyjmowanie octanu cyproteronu zwiększa ryzyko oponiaka – najczęstszego łagodnego nowotworu mózgu.

Foto: pixabay.com

Octan cyproteronu to syntetyczna pochodna progesteronu o działaniu antyandrogennym. Jest używany w takich schorzeniach jak hirsutyzm (nadmierne owłosienie typu męskiego u kobiet), trądzik oraz w ramach hormonalnej terapii zastępczej.

W czasopiśmie „The BMJ” opublikowano badanie analizujące wpływu długotrwałego przyjmowania tego preparatu na występowanie nowotworów opon mózgowych – oponiaków. Oponiaki stanowią około 30 proc. pierwotnych guzów wewnątrzczaszkowych, częściej występują u kobiet. Najczęściej są zmianami łagodnymi.

W badaniu przeanalizowano dane Francuzek w wieku 7-70 lat, które w latach 2007-2014 otrzymały receptę na octan cyproteronu. Zależnie od przyjętej dawki leku podzielono je na dwie grupy: grupę badaną (139 222 osób) i kontrolną (114 555 osób), w których kobiety w ciągu pierwszych 6 miesięcy od otrzymania pierwszej recepty przyjęły odpowiednio co najmniej 3 g leku oraz mniej niż 3 g.

Liczba wykrytych oponiaków, które wymagały leczenia operacyjnego lub radioterapii wynosiła w obu grupach odpowiednio 69 i 20. Stopień ryzyka był zależny od przyjętej dawki leku. Po odstąpieniu od leczenia octanem cyproteronu ryzyko wystąpienia oponiaka malało i po roku było tylko 1,8-krotnie większe niż w grupie kontrolnej.

Źródło: www.bmj.com