13 czerwca 2024

Ordynacja leków na nowych zasadach

18 września br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające zasady przepisywania leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe. Wydłużono m.in. czas, na jaki lekarz może wystawić receptę (z 30 do 90 dni). 

Foto: imageworld.pl

Zmiana dotyczy preparatów zawierających środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P. Lekarz może wystawić do trzech recept na te leki na następujące po sobie okresy stosowania. Dodatkowo nie trzeba „szczegółowo” zapisywać sposobu dawkowania leku oraz stawiać wykrzyknika przy przepisaniu jednorazowej lub dobowej dawki leku zawierającego w składzie środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P, które przekraczają dawkę maksymalną lub jeśli nie jest ona określona.

ls

Źródło: MZ


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.