3 marca 2024

Osocze ozdrowieńców pomaga pacjentom z nowotworami hematologicznymi

Osocze ozdrowieńców poprawia wyniki leczenia infekcji COVID-19 u pacjentów z nowotworami hematologicznymi – wynika z badania opublikowanego w „JAMA Oncology”.

Foto: pixabay.com

W „JAMA Oncology” opublikowano badanie, którego celem było sprawdzenie rezultatów stosowania osocza ozdrowieńców u osób z nowotworem hematologicznym zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Ze względu na immunosupresję wywołaną nowotworem i jego leczeniem jest to grupa chorych szczególnie narażona na ciężki przebieg infekcji. W artykule przeanalizowano dane 966 chorych na nowotwory hematologiczne, u których zdiagnozowano COVID-19.

Spośród nich 143 osoby otrzymały osocze ozdrowieńców. W ciągu 30 dni od momentu postawienia diagnozy COVID-19 w grupie tej zmarło 19 osób (13,3 proc.). To o 40 proc. mniej niż w grupie, która nie otrzymała osocza (204 zgony, 24,8 proc.). Różnica ta była jeszcze bardziej wyrażona u osób z ciężkim przebiegiem COVID-19.

U 388 osób przyjętych na oddział intensywnej terapii 30-dniowa śmiertelność w grupie, która otrzymała osocze ozdrowieńców wyniosła 15,8 proc. w porównaniu do 46,9 proc. u osób bez tej terapii. U osób, u których wystąpiła konieczność użycia respiratora (227 pacjentów) w grupie, która otrzymała osocze 30-dniowa śmiertelność wyniosła 17,8 proc. w porównaniu do 53,3 proc. w grupie bez tej terapii.