16 czerwca 2024

Ośrodek Kształcenia NIL zaprasza lekarzy na nowe szkolenia

Ośrodek Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) poinformował o nowej ofercie bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów. Uczestnicy mogą liczyć na punkty edukacyjne.

Foto: NIL

Tematyka szkoleń dotyczy m.in. zagadnień prawnych, zarządzania, kompetencji miękkich oraz kwestii związanych z wykonywaniem zawodu i wiedzą medyczną z obszaru poszczególnych specjalizacji.

Ośrodek przygotował kilka cyklów szkoleń, w tym:

  • Jak pracować w Podstawowej Opiece Zdrowotnej,
  • Prawne aspekty tworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego,
  • Media społecznościowe w pracy lekarza.

Nowość stanowią szkolenia prowadzone w ramach Sieci Innowatorów NIL IN, przygotowane przez przedstawicieli grup roboczych:

  • AI w ochronie zdrowia,
  • Innowacje w opiece ambulatoryjnej,
  • Technologie medyczne MedLoop,
  • Dane medyczne — odpowiedzialne wykorzystywanie danych na rzecz rozwoju innowacji.

Spośród 67 dostępnych szkoleń osiem odbędzie się stacjonarnie (w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym NIL, przy ulicy Sobieskiego 110 w Warszawie), a pozostałe 59 – online. Nowa oferta będzie obowiązywać do sierpnia 2023 roku.

Rejestracja na szkolenia jest możliwa pod adresem: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia.

Dodatkowe informacje są udzielane drogą e-mailową (szkolenia@nil.org.pl) i telefoniczną (22 55 91 345).