27 maja 2024

Ośrodki I stopnia referencyjnego już działają

Z powodu pandemii koronawirusa mogło zostać niezauważone, że działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Foto: pixabay.com

Są to placówki zatrudniające specjalistów – psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Funkcjonują od początku kwietnia.

Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

  • porada psychologiczna diagnostyczna
  • porada psychologiczna
  • sesja psychoterapii indywidualnej
  • sesja psychoterapii rodzinnej
  • sesja psychoterapii grupowej
  • sesja wsparcia psychospołecznego
  • wizyta, porada domowa lub środowiskowa.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ze względu na sytuację epidemiczną pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Resort zdrowia podkreśla, że obecnie umowy na udzielanie świadczeń podpisało 138 ośrodków, z czego mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19, już 120 rozpoczęło już działalność i udziela pomocy zgłaszającym się pacjentom i ich rodzinom. Procedury konkursowe, których celem będzie wyłonienie kolejnych placówek, mają zostać wznowione najszybciej jak to możliwe.

Lista obecnie zakontraktowanych ośrodków I stopnia referencyjnego jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.