24 czerwca 2024

Otwarto najnowocześniejszy ośrodek badań klinicznych w Europie

W Warszawie powstał najnowocześniejszy ośrodek badań klinicznych w Europie. Uroczystość otwarcia odbyła się w środę pod patronatem honorowym prezydenta Warszawy. Placówka działa w ramach sieci Pratia, która wchodzi w skład Grupy Neuca.

Foto: mat. prasowe

Rozwój medycyny, zarówno w Polsce, jak i na świecie, w znacznym stopniu koncentruje się na onkologii, a wielką rolę w tworzeniu nowych terapii odgrywają badania kliniczne. Nowoczesne rozwiązania w walce z nowotworami to dodatkowa szansa na skuteczne leczenie dla tysięcy pacjentów, którzy każdego roku otrzymują diagnozę zmieniającą ich życie.

Obecnie nie ma możliwości rejestracji nowych terapii bez przeprowadzenia procesu badań klinicznych. Zapewniają one pacjentowi odpowiednią i innowacyjną terapię. Cały proces przebiega w ramach wysokich standardów technologicznych, administracyjnych i kadrowych. Jednostki, w których są prowadzone takie badania, muszą spełnić szczegółowo określone wymagania.

– Liczba badań klinicznych rośnie lawinowo – powiedział prof. Wojciech Jurczak z Kliniki Onkologii Klinicznej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w czasie otwarcia najnowocześniejszego ośrodka badań klinicznych w Europie MTZ Clinical Research, należącego do sieci Pratia. Placówka działa w Warszawie przy ul. Gładkiej, a koncentruje się głównie na onkologii i hematoonkologii. Na powierzchni 2 tys. mkw. znajduje się m.in. szpital i 12 poradni specjalistycznych.

Badania kliniczne są naturalną składową w leczeniu pacjentów hematoonkologicznych. Oznaczają dla nich dostęp do innowacyjnych terapii, które nie są jeszcze zarejestrowane w Polsce lub nie są u nas refundowane. To dla pacjentów także szansa na otrzymanie najwyższego standardu opieki, w tym regularnych badań diagnostycznych – dodaje prof. Wojciech Jurczak, którego doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. ponad 130 badań klinicznych.

Polska stara się przyciągać badania zza granicy, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych. Kluczem do ich ulokowania nad Wisłą jest spełnienie norm jakościowych potwierdzonych w inspekcjach organów krajowych oraz międzynarodowych, takich jak Agencja Żywności i Leków (FDA) czy Europejska Agencja Leków (EMA).