13 czerwca 2024

Ozdrowieńcy a szczepienia przeciwko COVID-19

Na stronie Ministerstwa Zdrowia została opublikowana informacja w sprawie szczepienia przeciwko COVID-19 ozdrowieńców.

Foto: pixabay.com

Zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512 z późn. zm.), osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Wskazanie to dotyczy również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. W tym przypadku drugą dawkę szczepionki otrzymują w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Warunek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy osób, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 11 lit. b rozporządzenia tj. osób urodzonych w latach 1942-1951 lub osób powyżej 18. roku życia urodzonych po 1951 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (dializowane z powodu przewlekłej niewydolności nerek, z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią, poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej, po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne, u których zdiagnozowano chorobę nowotworową i zakwalifikowano do leczenia chemioterapią lub radioterapią, a nie rozpoczęto leczenia, lub oczekujące na przeszczepienie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 36 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2134).

Szczepienie przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień u osób, które nie należą do ozdrowieńców przeprowadza się w schemacie dawkowania wynikającym z zapisów w Charakterystyce Produktu Leczniczego i badań klinicznych:

  • szczepionkami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i COVID-19 Vaccine Moderna w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 6 tygodni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami;
  • szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca) w schemacie dwudawkowym przy zachowaniu odstępu ok. 12 tygodni (nie dłużej niż 84 dni) między dawkami;
  • szczepionką COVID-19 Vaccine Janssen podawaną jako pojedyncza dawka.

Źródło: MZ