25 lipca 2024

Pacjenci onkologiczni a SARS-CoV-2

Jaki procent wśród osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 stanowią chorzy na nowotwory?

Foto: pixabay.com

W jednym z badań podejmujących temat odsetka zachorowań na SARS-CoV-2 wśród pacjentów onkologicznych, opublikowanym w czasopiśmie „The Lancet Oncology”, na podstawie danych 1590 chińskich pacjentów z COVID-19 obliczono, że jest to 1 proc.

Wyniki metaanalizy opublikowanej w „JCO Global Oncology” wskazują jednak, że takich pacjentów może być więcej. Jej autorzy uwzględnili 11 doniesień naukowych opublikowanych przed 14 marca. Ogólna częstość występowania choroby nowotworowej u pacjentów z COVID-19 wynosiła w nich 2 proc. Była nieco większa (3 proc.) dla badań z mniejszą liczbą przypadków (poniżej 100 osób) i zazwyczaj mniejsza niż 2 proc. w grupach powyżej 100 osób.

Niestety nie wiadomo, na ile przedstawione wyniki właściwie odzwierciedlają rzeczywistość. W miarę rozwoju pandemii potrzebne są dalsze badania dotyczące tego zagadnienia.

Więcej: https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/GO.20.00097