18 maja 2024

Palenie papierosów nadal główną przyczyną nowotworów

Pomimo spadku odsetka osób palących w krajach rozwiniętych, palenie tytoniu wciąż stanowi główną przyczynę rozwoju nowotworów.

Foto: pixabay.com

Amerykańscy badacze ocenili, że odpowiada ono w USA, w zależności od obszaru geograficznego, za 8,8-35,7 proc. ogółu zgonów z powodu nowotworów. Na nowotwory wywołane paleniem papierosów częściej umierają mężczyźni niż kobiety.

Autorzy badania opublikowanego w „Cancer Causes Control” zauważają, że obserwowane różnice geograficzne wynikają najprawdopodobniej z odmiennej polityki prawnej i podatkowej. Według jednego z badaczy najsilniejszą metodą interwencji jest podwyższenie ceny papierosów poprzez zwiększenie akcyzy.

Wśród pozostałych skutecznych metod walki z paleniem papierosów wymieniono zakaz reklamy produktów tytoniowych, antynikotynowe kampanie społeczne, prawne ograniczenia miejsc w których wolno palić, a także programy leczenia uzależnienia od papierosów.

Źródło: „Cancer Causes Control”