18 lipca 2024

Pandemia a nowy rok akademicki. Jest decyzja MENiN

Od nowego roku akademickiego przewiduje się powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie – poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Foto: pixabay.com

W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych placówek, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, a w skrajnie niekorzystnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) zostanie przywrócona możliwość przeprowadzania ocen okresowych nauczycieli akademickich, a także kierowania nauczycieli akademickich na badania okresowe lub badania w celu wydania orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

W komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki przypomina się o obowiązującym przepisie art. 12a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zgodnie z którym od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zawieszone jest wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów art. 229 §2, §4a i §5 ustawy – Kodeks pracy w zakresie badań okresowych. Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.