17 lipca 2024

Pandemia a wyniki leczenia nowotworów. Złe wieści znad Sekwany

Jest pierwsze badanie potwierdzające pogorszenie wyników leczenia nowotworów wskutek pandemii – poinformowała Polska Liga Walki z Rakiem.

Paryż. Foto: pixabay.com

Wielu lekarzy i polityków ostrzegało, że ograniczenia w funkcjonowaniu ochrony zdrowia podczas pandemii wpłyną negatywnie na wyniki leczenia onkologicznego.

W „JAMA Network Open” opublikowano wyniki francuskiego badania potwierdzającego tę tezę. Analizie poddano dane chorych na rozsianego raka jelita grubego zgłaszających się do badania klinicznego 2. fazy. Porównano wyniki badań krwi u osób badanych przed lockdownem (11.11.2019-09.03.2020 r.) oraz bezpośrednio po nim (14.05.2020-03.09.2020 r.).

Okazało się, że u chorych kwalifikowanych do badania po restrykcjach średnie stężenie krążącego DNA nowotworu było blisko siedmiokrotnie większe niż u osób sprzed lockdownu. Wiązało się to ze spadkiem mediany czasu przeżycia całkowitego z 20 do 15 miesięcy.