19 maja 2024

Pandemia w Polsce. Na jakiej podstawie ministerstwo podejmuje decyzje?

Na jakiej podstawie podejmowane są decyzje dotyczące wprowadzania/zdejmowania ograniczeń dotyczących funkcjonowania społeczeństwa (m.in. zasłaniania ust i nosa, dopuszczania działalności restauracji, hoteli, kin, teatrów, siłowni, zakładów fryzjerskich etc.) związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 w Polsce?

Foto: pixabay.com

Czy decyzje te są podejmowane na podstawie analiz/raportów, a jeśli tak, to jakich i kto jest ich autorami?

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało nam, że korzysta z kilku modeli, które są podstawą opracowania prognoz i scenariuszy uwzględniających wprowadzane interwencje.

Modele są tworzone zarówno przez analityków resortu zdrowia, jak i współpracujące jednostki naukowo-badawcze (m.in. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej i PZH).

Opracowywane są zarówno parametryczne, jak i nieparametryczne modele rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Stworzone zostały ponadto modele SEIR – dostosowane do warunków polskich – oraz modele mikrosymulacyjne (agentowe). Resort zdrowia podkreśla też, że modele są na bieżąco kalibrowane, po to, aby jak najtrafniej odzwierciedlać dynamikę sytuacji i obserwację zachodzących zmian.

Ministerstwo Zdrowia korzysta też na bieżąco ze wsparcia zespołów analitycznych NIZP-PZH, GIS, NFZ, ABM oraz konsultantów krajowych, są to m.in.: prof. Andrzej Horban – konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii czy dr Iwona Paradowska-Stankiewicz, konsultant krajowa w dziedzinie epidemiologii.

Na pytanie, dlaczego podczas konferencji prasowych na temat wprowadzanych ograniczeń czy ich luzowania, w których udział biorą Prezes Rady Ministrów i Minister Zdrowia, nie wypowiadają się dodatkowo eksperci, np. lekarze czy naukowcy, którzy tłumaczyliby, dlaczego konkretne decyzje w kwestii nakładania bądź zdejmowania ograniczeń, Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało, że korzysta ze wsparcia merytorycznego ekspertów przed konferencjami prasowymi i na podstawie ich opinii minister formułuje swoje wypowiedzi.

Eksperci zaangażowani w prace modelowania epidemiologicznego dla COVID-19 oraz przygotowujący analizy i doradzający ministrowi zdrowia Łukaszowi Szumowskiemu:

 • dr hab. Magdalena Rosińska, prof. NIZP-PZH, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
 • dr Daniel Rabczenko, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, NIZP-PZH
 • prof. Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzysztof Gogolewski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tyll Kruger, prof. Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, Kierownik Grupy MOCOS (MOdelling COronavirus Spread)
 • dr Marek Bawiec, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • Marcin Bodych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • dr Agata Migalska, Grupa MOCOS
 • Tomasz Ożański, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS
 • dr inż. Franciszek Rakowski, kierownik zespołu Modelu epidemiologicznego Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego
 • Karol Niedzielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Łukasz Górski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Jakub Zieliński, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Jędrzej Nowosielski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Magdalena Gruziel-Słomka, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • Marcin Semeniuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW
 • dr Rafał Bartczuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr Jan Kisielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, Uniwersytet w Białymstoku

Opr. LS