19 maja 2024

Pandemia zmniejszyła sceptycyzm Polaków względem nauki

W porównaniu do okresu sprzed pandemii poziom sceptycyzmu Polaków względem nauki spadł o 7 proc. i wynosi obecnie 20 proc. – wynika z badania State of Science Index 2020. Około dwie trzecie badanych wierzy, że nauka poprawi jakość ich życia w ciągu 10 lat.

Foto: pixabay.com

Badania State of Science Index, przeprowadzone przez firmę 3M, zostały zrealizowane w kilkunastu krajach, w tym w Polsce w dwóch etapach: przed (sierpień-październik 2019 r.) oraz w trakcie pandemii koronawirusa (lipiec-sierpień 2020 r.). Wzięła w nich udział również reprezentatywna grupa 1000 Polaków.

Z badania wynika, że dwie trzecie pytanych Polaków (63 proc.) wierzy, że nauka poprawi jakość ich życia w ciągu najbliższych 10 lat. Jednak na tle innych analizowanych krajów nasz wynik jest jednym z najniższych. W Chinach wiara w siłę nauki w dłuższej perspektywie sięga aż 88 proc.

We wnioskach z badania czytamy, że w 2018 roku rósł sceptycyzm Polaków do nauki, ale pandemia koronawirusa odwróciła ten trend. „W okresie przed pandemią największymi sceptykami byli Brytyjczycy (40 proc. badanych przyznało się do takiej postawy) i Amerykanie (39 proc.). Poziom sceptycyzmu Polaków spadł w porównaniu do okresu sprzed pandemii o 7 p.p. i aktualnie znajduje się na niskim poziomie 20 proc.” – wskazano.

Z badania wynika również, że większość Polaków jest przekonana do postępowania zgodnie z badaniami naukowymi, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa (91 proc.). Najwięcej osób z analizowanych krajów zgadza się z tym stwierdzeniem w Chinach (96 proc.), a najmniej w Niemczech, Japonii i USA (po 90 proc.).

Autorzy badania wskazują, że pandemia COVID-19 spowodowała, że blisko czterech na pięciu Polaków uważa, że nauka odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu kryzysów zdrowia publicznego. To ponad trzy czwarte (77 proc.) badanych.

Znaczenie nauki w życiu codziennym dostrzega 54 proc. Polaków, w tym 60 proc. osób w wieku 18-34 lat. Co piąta osoba (22 proc.) deklaruje jednak, że na etapie szkoły podstawowej została skutecznie zniechęcona do dalszego rozwoju w zakresie nauk ścisłych. Trzy czwarte badanych wskazuje, że konieczna jest większa motywacja przy nauce przedmiotów ścisłych w szkołach.

Większość badanych w każdym z analizowanych krajów uważa, że niedocenianie nauki doprowadzi do negatywnych skutków. Do tego twierdzenia najbardziej przekonani są Chińczycy (89 proc.), a najmniej Japończycy (70 proc.). W Polsce uważa tak 87 proc. badanych. Jedynie co dziesiąty Polak nie zgadza się z tą tezą (13 proc.).

Jednocześnie ponad połowa respondentów z analizowanych krajów przyznaje, że pod wpływem pandemii chętniej słucha lub czyta wiadomości o nauce: w Chinach aż 80 proc. osób, a w Polsce to 61 proc. Z takim stwierdzeniem zgodziło się 58 proc. pytanych Niemców i 61 proc. Brytyjczyków.

Respondentów pytano też o jakość powietrza. Zapewnienie czystego powietrza jest dla Polaków tak samo ważne, jak zapewnienie przystępnej cenowo opieki zdrowotnej (89 proc.) – wynika z raportu.

Szczegółowe informacje na temat badania dostępne są na stronie https://www.3m.com/3M/en_US/state-of-science-index-survey.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl