24 lipca 2024

Paracetamol, amoksycylina… Europejscy lekarze zaniepokojeni brakiem leków

Stały Komitet Lekarzy Europejskich wyraża zaniepokojenie rosnącymi niedoborami leków i wzywa m.in. Europejską Agencję Leków do podjęcia pilnych działań w tym zakresie – dowiedziała się redakcja „Gazety Lekarskiej” od Naczelnej Izby Lekarskiej.

Foto: pixabay.com

Stały Komitet Lekarzy Europejskich (Standing Committee of European Doctors – CPME), który zrzesza krajowe organizacje lekarskie z kilkudziesięciu państw, wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącymi niedoborami leków.

Komitet wezwał Europejską Agencja Leków, państwa członkowskie Unii Europejskiej, Komisję Europejską, do podjęcia pilnych działań w tym zakresie, zwracając uwagę, że niemal wszystkie kraje UE zgłaszają niedobory powszechnie stosowanych leków, takich jak paracetamol i amoksycylina. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej.

„Niedostępność leków może znacznie ograniczać możliwości lekarzy w zakresie odpowiedniego leczenia pacjentów. Decyzja lekarza o tym, jakie leczenie przepisać, powinna opierać się wyłącznie na indywidualnej sytuacji każdego pacjenta, a nie na dostępności leku lub alternatyw” – mówi dr Christiaan Keijzer, prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich.

„Lekarze muszą być na bieżąco informowani o potencjalnych brakach i mieć dostęp do aktualnych informacji, aby móc zareagować. Niedobory leków skutkują dodatkowym obciążeniem pracą lekarzy, ponieważ muszą oni poświęcać czas na radzenie sobie z problemem niedostępności leków, zamiast zająć się bezpośrednio leczeniem” – mówi dr Jacqueline Rossant-Lumbroso, wiceprezes CPME.