17 lipca 2024

Kto patrzy urzędnikom na ręce?

W ubiegłym roku jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia były kontrolowane przez zewnętrzne instytucje 63 razy. W większości przypadków pracę Funduszu sprawdzała Najwyższa Izba Kontroli (32) oraz Ministerstwo Zdrowia (12). Dotychczas zakończono 60 postępowań kontrolnych, z czego 24 – z oceną pozytywną.

Siedziba NIK. Foto: Materiały prasowe

Kolejnych 12 też miało wynik pozytywny, ale stwierdzono nieprawidłowości. Taką ocenę NIK wydał na przykład w przypadku kontroli centrali NFZ w zakresie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej. Uchybienia dotyczyły zbyt długiego terminu rozpatrywania odwołań i braku aktualnej informacji o kosztach udzielania świadczeń przez świadczeniodawców.

Pozytywnie, ale z nieprawidłowościami, zakończyła się m.in. kontrola NIK w mazowieckim oddziale Funduszu. Okazało się, że oferty niektórych świadczeniodawców nie poddano rzetelnej weryfikacji. Następne dwie kontrole także zakończyły się oceną pozytywną, ale z uchybieniami.

Za to w trzech przypadkach kontrola miała wynik negatywny. Przykładowo: Ministerstwo Zdrowia źle oceniło funkcjonowanie audytu wewnętrznego w centrali NFZ. Z kolei NIK negatywnie ocenił śląski oddział wojewódzki Funduszu za sposób przeprowadzania niektórych postępowań, w ramach których zawarte zostały umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pozostałych 19 kontroli nie miało żadnej oceny po zakończeniu postępowania. Ze statystyk ponadto wynika, że najczęściej kontrolowano centralę Funduszu i oddział mazowiecki.

ls