24 czerwca 2024

Piękno i cud nauki poprawiają samopoczucie

Umiejętność doświadczania przez naukowców zdumienia, podziwu i piękna w pracy wiąże się z wyższym poziomem satysfakcji z wykonywanych zadań oraz z lepszym zdrowiem psychicznym – tak wynika z międzynarodowego badania, którego wyniki przedstawiono na łamach magazynu „Nature”.

Foto: pixabay.com

Brandon Vaidyanathan, socjolog z Catholic University of America w Waszyngtonie, wraz ze współpracownikami zebrał odpowiedzi od ponad 3 tys. naukowców – głównie biologów i fizyków – z Indii, Włoch, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Uczestników zapytano o kulturę ich pracy oraz satysfakcję z niej, ich doświadczenia z pandemią COVID-19 oraz rolę estetyki w nauce. Otrzymane odpowiedzi ujawniły, że naukowcom daleko do istot wyłącznie racjonalnych i logicznych, a kwestia piękna jest dla nich naprawdę ważna.

Ankieta dotycząca pracy i dobrego samopoczucia w nauce wykazała, że aż 75 proc. respondentów styka się z pięknem w badanych przez siebie zjawiskach. Połowa z nich stwierdziła, że piękno pomaga im przetrwać, gdy doświadczają trudności lub porażek, a dla 57 proc. osób piękno to element poprawiający ich naukowe zrozumienie badanych zjawisk.

Desiree Dickerson, akademicki konsultant ds. zdrowia psychicznego w Walencji (Hiszpania), twierdzi, że nie była zaskoczona, widząc odzwierciedlone w ankiecie znaczenie piękna. – To prawdziwa siła napędowa dociekań naukowych, która sprawia, że czujemy się zdrowsi i szczęśliwsi, gdy doświadczamy podziwu w codziennej pracy – komentuje Dickerson. Z kolei Vaidyanathan podkreśla, że zajmowanie się obowiązkami administracyjnymi, pisanie wniosków o granty i presja na tworzenie dokumentów działa deprymująco i utrudnia docenienie piękna nauki.

Źródło: www.nature.com