15 czerwca 2024

Pińczów: pierwsza w Polsce Szkoła Serca

Od ponad miesiąca w Pińczowie (woj. świętokrzyskie) działa pierwsza w Polsce Szkoła Serca. Projekt został zainicjowany przez kardiologów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, jako uzupełnienie realizowanego od kilku lat, unikalnego programu prewencji wtórnej dla pacjentów z chorobami układu krążenia, pod nazwą Klub Pacjenta.

Obecnie w większości placówek w Polsce podstawowe zalecenia lekarskie przekazywane są pacjentowi po zawale w dniu wypisu ze szpitala. Ponieważ tego dnia pacjent zwykle pozostaje pod wpływem silnego stresu, część informacji może nie być dobrze zrozumiana i zapamiętana. Tymczasem zdaniem norweskich kardiologów najbardziej optymalnym dniem ze względu na przyswajalność informacji jest trzeci lub czwarty dzień po wypisie ze szpitala.

Koncepcja Szkół Serca powstała w marcu w wyniku polsko-norweskiej wymiany doświadczeń podczas I Międzynarodowego Klubu Pacjenta w Krakowie. Nowatorski w skali kraju model prewencji wtórnej dla pacjentów kardiologicznych, został wdrożony już w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii „Intercard” w Pińczowie.

– Placówka została wybrany jako ośrodek pilotażowy, ponieważ w tym regionie obserwowane jest duże zagrożenie, ze strony występowania czynników rozwoju miażdżycy. Nowy model ma za zadanie zwiększyć skuteczność profilaktyki oraz docelowo poprawić roczne i wieloletnie wyniki zabiegowego leczenia chorób serca i naczyń w tym ośrodku – mówi prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

W Szkole Serca pacjentom z chorobami układu krążenia po kilku dniach od wyjścia ze szpitala udzielane są indywidualne zalecenia i konsultacje m.in. jak żyć, aby nie dopuścić do kolejnego zawału. Informacje przekazują specjalnie przeszkolone w tym celu pielęgniarki. Edukacja prowadzona jest we współpracy z lekarzem, psychologiem, rehabilitantem i specjalistą ds. żywienia.

Twórcy programu podkreślają, że utrwaleniu wiedzy w dalszym ciągu służyć będą cykliczne spotkania Klubu Pacjenta, na których odbywają się wykłady dotyczące zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej, walki z nałogiem palenia papierosów oraz kursy udzielania pierwszej pomocy.


Więcej o kardiologii i kardiochirurgii, a także chorobach serca piszemy tutaj.