12 kwietnia 2024

Pierwsze stacjonarne Centrum Psychoonkologii

11 października w Krakowie uroczyste otwarto pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii. Placówka powstała dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Wspierania Onkologii Unicorn. Konferencję inauguracyjną poprowadzili ambasadorowie i założyciele Stowarzyszeni, Barbara i Jerzy Stuhrowie, w obecności m.in. ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wojewody małopolskiego Jerzego Millera.

Centrum Psychoonkologii rozpoczęło swoją działalność w maju 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia Unicorn. Misją placówki jest edukacja, rehabilitacja i poprawa komfortu emocjonalnego pacjentów z chorobami nowotworowymi, co umożliwia szybszy powrót do zdrowia i lepszą jakość życia. Centrum oferuje też pomoc polegającą na regularnym, indywidualnym wsparciu psychologicznym oraz konsultacjach ze specjalistami, zajęcia rehabilitacyjne i relaksacyjne.

– Pan Jerzy Stuhr jest symbolem nadziei. Pokazuje, że pomimo diagnozy i wielu ciężkich chwil można wygrać walkę z chorobą. Unicorn wypełnia przestrzeń między szpitalem a rodziną. Ta choroba w ogromnej części rozgrywa się w głowie. Dobrostan psychiczny jest niezwykle ważny już od samego początku walki z nowotworem. Bez pomocy choremu, jak radzić sobie z własnymi myślami, z własnymi uczuciami i sercem, nie wygra się nawet za pomocą najlepszej diagnostyki, sprzętu, najlepszej chemioterapii czy radioterapii – powiedział minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

 

Stworzenie tak kompleksowego Centrum stało się możliwe dzięki wygranej Stowarzyszenia Unicorn w konkursie na zagospodarowanie nieczynnego już ośrodka „Zielony Dół”. Znajdująca się w nim baza noclegowa pozwoli na niesienie pomocy chorym, którzy wcześniej – z uwagi na odległe miejsce zamieszkania – nie mogli liczyć na wsparcie psychoonkologiczne. – W remoncie ośrodka wzięło udział 130 firm. Koszt wyremontowania placówki wyniósł 1 milion złotych, aż tyle nam podarowano! Nie wierzyłem, że centrum otworzy się tak szybko – mówił Jerzy Stuhr.

Inauguracja stacjonarnego Centrum Psychoonkologii przyjęła formułę dnia otwartego, adresowanego do przyjaciół stowarzyszenia oraz mieszkańców Krakowa. Dzień ten wypełniły liczne atrakcje, w tym: spotkania ze specjalistami (psychologii, onkologii i rehabilitacji), warsztaty jogi oraz zajęcia dla dzieci, jak czytanie bajek czy warsztaty tańca. Smaczku imprezie nadały targi produktów ekologicznych, połączone z charytatywną sprzedażą szarlotki.

W ośrodku prowadzone będą zajęcia dla osób z problemem choroby onkologicznej oraz po przebytej chorobie nowotworowej, ułatwiające odnalezienie się w nowej sytuacji rodzinnej, społecznej i zawodowej. Podstawową forma aktywności będą konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym i terapeutami różnych metod komplementarnych. Centrum prowadzić będzie również: grupy wsparcia, zajęcia terapeutyczne, muzykoterapię, choreoterapię oraz zajęcia ruchowe. Niezmiernie ważna będzie pomoc oferowana bliskim pacjentów. Przewidziane są też szkolenia z zakresu psychoonkologii dla personelu i dla studentów.