27 maja 2024

Onkologia: pierwszy oddział badań wczesnych faz

W Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie uruchomiono pierwszy w Polsce kompleksowy oddział badań klinicznych wczesnych faz dedykowany onkologii.

Oddzial_Badan_Wczesnych_Faz_0003_3176 Oddzial_Badan_Wczesnych_Faz_0006_3180

Dzięki tej jednostce Centrum Onkologii-Instytut będzie mogło brać udział w rozwoju nowych leków, a polscy pacjenci onkologiczni dostaną szansę skorzystania z innowacyjnych terapii. Ośrodek powstał dzięki powołaniu Centrum Naukowo-Przemysłowego. Wsparcia finansowego udzieliło także Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED II (projekt ONCOTRAIL). Tworząc go, wzorowano się na doświadczeniach międzynarodowych placówek tego typu.

– Realizowane w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego projekty wypełniają dotychczasową lukę w procesie tworzenia innowacyjnych leków i technologii medycznych w Polsce. Współpracując z najlepszymi specjalistami w kraju i na świecie, mamy realną szansę wykorzystać dotychczasowy potencjał naszego ośrodka oraz zbudować odpowiednią atmosferę dla tworzenia innowacji medycznych służących naszym pacjentom i gospodarce całego kraju. Stworzenie Oddziału Badań Wczesnych Faz będzie prowadzić do podniesienia pozycji naukowej polskiej onkologii oraz zapewnienia nowych, unikalnych opcji terapeutycznych polskim chorym na nowotwory – informuje prof. Piotr Rutkowski, pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych, przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Oddzial_Badan_Wczesnych_Faz_0001_3233 Oddzial_Badan_Wczesnych_Faz_0013_3148

Oddział Badań Wczesnych Faz współtworzony jest przez zespół badaczy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań klinicznych, współpracujący z badaczami z klinik narządowych Centrum Onkologii-Instytutu, zakładów diagnostycznych,  farmaceutami oraz naukowcami zaangażowanymi w badania przedkliniczne.

– Pierwsi beneficjenci tej współpracy, nasi pacjenci, pojawią się na oddziale już na początku lipca – powiedziała dr hab. n. med. Iwona Ługowska, kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz, koordynator Centrum Naukowo-Przemysłowego.

Na oddziale prowadzone będą badania naukowe oceniające bezpieczeństwo i skuteczność nowych terapii. Ośrodek będzie prowadził badania kliniczne wczesnych faz, w tym: faz I/II, badań typu „Pierwsze podanie u człowieka” („first-in-human”), badań typu „proof-of-concept”, badań wymagających ścisłego monitorowania farmakokinetyki i/lub farmakodynamiki oraz badań nad biorównoważnością leków.

Źródło i foto: COI im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie