21 czerwca 2024

Pierwszy telefitting pomiędzy Afryką i Europą

W niedzielę w Dakarze w Senegalu odbył się pierwszy telefitting, czyli zdalne dopasowanie procesora mowy przez specjalistów z Polski z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Medincus w Kajetanach.

Dakar
Foto: pixabay.com

Pacjent biorący udział w telekonsultacjach to 7-letni chłopiec z Senegalu z wrodzonym niedosłuchem, który w 2016 roku był operowany w klinice w Kajetanach.

System telefittingu to unikalne w skali światowej rozwiązanie zdalnego dopasowania implantów ślimakowych zapewniające większą dostępność leczenia pacjentom z wadami słuchu oraz skuteczniejszą rehabilitację.

W pierwszym połączeniu Polski z Afryką za pomocą systemu telefittingu uczestniczył interdyscyplinarny zespół lekarzy i inżynierów. W Dakarze konsultację prowadził Aissa Diaga Ngom specjalista audiolog z Senegalu pod opieką polskich specjalistów prof. nadzw. dr. hab. n. med. Piotra H. Skarżyńskiego oraz dr. n. o zdr. Łukasza Bruskiego, natomiast w Polsce sesję nadzorowali specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu i Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy Medincus.

Podczas wizyty polskiej delegacji w Senegalu odbyły się także spotkania z lokalnymi specjalistami mające na celu włączenie ośrodka w Dakarze do pierwszej na świecie Sieci Teleaudiologii. Krajowa Sieć Teleaudiologii to system, który obejmuje m.in. telerehabilitację, telefitting, teleedukację, badania przesiewowe, telediagnostykę w Europie, Azji i Afryce, powstał w 2009 roku w IFPS, obecnie złożony jest z 24 stanowisk telemedycznych. Rozwój kontaktów z Senegalem był możliwy dzięki ponownemu otwarciu ambasady RP w Dakarze oraz oddziału Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Telefitting pozwala pacjentom na odbywanie rehabilitacji słuchu na odległość. Chorzy nie muszą już co kilka miesięcy zgłaszać się na wizyty do szpitala. Wystarczy, że dojadą do jednego z bliżej położonych swojego miejsca zamieszkania ośrodków zintegrowanych za pomocą systemu telekonferencji z Kliniką w Kajetanach. Rocznie z udogodnień rozwiązań telemedycznych korzysta kilka tysięcy pacjentów. Dzięki systemowi telefittingu wizyta w zasadzie nie różni się od tej odbywanej osobiście, tyle tylko, że pacjent i lekarz widzą siebie na ekranie monitora. Wykorzystanie najlepszych, przez lata sprawdzanych zdalnych metod dopasowania i rehabilitacji daje wymierne korzyści materialne – oszczędność czasu i pieniędzy pacjentów, a także lepsze wykorzystanie czasu kadry medycznej.

Dla uzyskania najlepszych wyników w zakresie poprawy słuchu po założeniu implantu ślimakowego konieczne jest zapewnienie pacjentowi dobrze zorganizowanej, długofalowej opieki pooperacyjnej. Rehabilitacja słuchowa jest procesem długotrwałym i pracochłonnym, wymagającym dużego zaangażowania, kompleksowej wiedzy, doświadczenia oraz ciągłości. Jednym z najważniejszych zadań wchodzących w zakres tej opieki jest optymalne dopasowanie implantu słuchowego. Jest ono niezbędne, aby możliwe było prawidłowe przekazanie dźwięków otoczenia, w tym mowy, do drogi słuchowej pacjenta.

Specjaliści ze Światowego Centrum Słuchu przy pomocy przeszkolonej kadry z lokalnego ośrodka, mogą przeprowadzić wszystkie niezbędne badania, pomiary i konsultacje medyczne, a inżynier kliniczny, przebywając w swoim gabinecie w Kajetanach, może przejąć kontrolę nad zdalnym komputerem i przeprogramować procesor mowy pacjenta na podstawie wyników pomiarów. Internet pozwala specjalistom z Centrum na zorganizowanie telekonferencji umożliwiającej kontakt słuchowy i wzrokowy z pacjentem oraz personelem pomocniczym, a oprogramowanie zdalnego pulpitu pozwala na przejęcie kontroli nad odległym komputerem umożliwiając przeprowadzenie pomiarów i dopasowania.

Telefitting jest bezpieczny, niezawodny i dobrze przyjmowany zarówno przez pacjentów, jak i przez specjalistów. Parametry stymulacji elektrycznej uzyskiwane podczas telefittingu nie różnią się od wartości, jakie uzyskuje się podczas tradycyjnego dopasowania w osobistym kontakcie z pacjentem. Wszystko to sprawia, że dzięki temu systemowi lekarz dostaje nowe, niezwykle wydajne narzędzie kontrolujące to, co zostało zrobione dla leczenia i dalszej rehabilitacji pacjenta.

– Prowadzenie rehabilitacji z wykorzystaniem systemu telefittingu to kolejny wdrożony właśnie model współpracy Polski z Afryką. Staramy się upowszechnić na rynkach afrykańskich system telekonsultacji, który już uruchomiliśmy wspólnie z Ukrainą i z Kirgistanem. Umożliwia on wykonywanie określonych czynności medycznych, sprawdzenie sprzętu i prowadzenie rehabilitacji za pośrednictwem łączy internetowych, czyli zdalnie. Staramy się utworzyć również wspólne jednostki patronackie i filialne z miejscowymi specjalistami, którzy będą się z nami łączyć za pośrednictwem telemedycznych sesji w celu przeprowadzenia wspólnej diagnostyki pacjentów – mówi prof. Piotr Skarżyński.

Polscy otolaryngolodzy podczas już wieloletniej współpracy ze specjalistami z krajów afrykańskich otrzymali propozycje przeprowadzenia wspólnych prac naukowo-badawczych. Na początku udało się zorganizować badania przesiewowe słuchu w Ghanie, Kamerunie, Maroko, Algierii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kongo, Tanzanii, Senegalu i Rwandzie. Afrykańscy specjaliści przyjeżdżają także do Polski poznawać wiedzę, jaką oferuje polska szkoła otolaryngologii w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu. Są zainteresowani naszymi praktykami klinicznymi, chcą wzorować się na polskich doświadczeniach.

Współpraca przy terapii i rehabilitacji pacjentów daje też możliwość zbadania chorób w tak zaawansowanym stopniu, którego w Polsce już nie ma dzięki wysokiemu poziomowi naszej medycyny. W Afryce skala problemów i wyzwania są odmienne. Często przyjmuje się, że niedosłuch jest stanem naturalnym i tak musi być. Jednak stale rosnąca świadomość, że niedosłuch można wyleczyć motywuje do niesienia pacjentom pomocy i korzystania z wiedzy i możliwości jakie oferuje współczesna medycyna i telemedycyna.