12 kwietnia 2024

Piknik Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W sobotę 14 czerwca w Starej Miłosnej, w miejscu stacjonowania Szwadronu Kawalerii Kompani Honorowej Wojska Polskiego, odbędzie się V Rodzinny Piknik Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Organizatorzy spodziewają się frekwencji sięgającej nawet 15 tys. osób.

Foto: imageworld.pl

W ramach imprezy zaplanowano m.in. licytacje, loterię fantową, liczne atrakcje dla najmłodszych, a także występy zespołów: Kuba Sienkiewicz Trio, grupa szantowa Kliper oraz Zespół Kresowy Cardioband. Organizatorem Pikniku jest Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, zrzeszające m.in. Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie, Wojskową Izbę Lekarską, Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną oraz okręgowe izby adwokatów, aptekarzy, radców prawnych i urbanistów.