27 maja 2024

Pilotażowy program wsparcia seniorów

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przygotowuje pilotażowy program wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych w trzydziestu gminach w całym regionie. Start w styczniu przyszłego roku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: pl.freeimages.com

– Starzenie się społeczeństwa jest faktem, podobnie jak to, że co trzecia starsza osoba w naszym regionie mieszka samotnie. To problem, z którym musimy się zmierzyć. Zorganizujemy system wsparcia, sprofesjonalizowany, ale dający też pole do aktywności wolontariackiej. Myślimy też, na przyszłość, o systemie mieszkań dla seniorów, zapewniającym tyle samodzielności i autonomii, ile to możliwe, i tyle wsparcia, ile jest konieczne, a także o systemie elektronicznego wzywania pomocy – informuje marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Program zakłada powstanie:

  • sieci dziennej opieki domowej na terenach wiejskich (20 opiekunów dla 180 seniorów),
  • systemu pomocy sąsiedzkiej w miastach (80 opiekunów/sąsiadów dla 120 seniorów),
  • systemu wsparcia dla tzw. opiekunów faktycznych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu powstaną ośrodki wypożyczające sprzęt pielęgnacyjny, które będą też szkoliły i udzielały porad dotyczących opieki),
  • organizację wolontariatu opiekuńczego (86 wolontariuszy zaopiekuje się tylomaż seniorami w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu).

Ma też powstać regionalne centrum informacji senioralnej i portal z tego rodzaju informacjami.

Koszt programu to ponad 12 mln zł, finansowanie zapewni Regionalny Program Operacyjny. Realizować go będą kujawsko-pomorski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

– Środki RPO posłużą też do sfinansowania adresowanych do seniorów i ich rodzin projektów lokalnych. Powstaną trzy domy dziennego pobytu, trzy kluby seniora i osiem klubów samopomocy, piętnaście gospodarstw opiekuńczych oraz sieć domowego wsparcia opiekuńczego. Łącznie wsparcie otrzyma siedemset niesamodzielnych osób starszych, łączne dofinansowanie RPO to blisko 90 mln złotych. Do 2023 roku na ten segment polityki społecznej przeznaczamy 43 mln euro (ponad 180 mln złotych) – informuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Źródło: UMKP