24 kwietnia 2024

PNRL ma obawy o dostępność leczenia w ramach programów lekowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Foto: pixabay.com

Jak zwraca uwagę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, wskazane w załączniku nr 3 do projektu wymagania wobec świadczeniodawców realizujących programy lekowe mogą doprowadzić do wyeliminowania mniejszych ośrodków co, szczególnie w czasie pandemii COVID-19 i przekształcania dużych szpitali w placówki tymczasowe, będzie skutkowało zaburzeniem dostępności leczenia w ramach programów lekowych.

„Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że przekształcanie dużych jednostek w szpitale tymczasowe w praktyce minimalizuje dostępność świadczeń standardowych” – wskazano w stanowisku. W związku z tym w ocenie Prezydium NRL wprowadzanie zmian legislacyjnych prowadzących do skoncentrowania programów lekowych tylko wokół ośrodków – które w praktyce charakteryzują się obecnie bardzo ograniczoną dostępnością dla pacjentów – istotnie zagraża funkcjonowaniu systemu opieki zdrowotnej.

„Rozwiązaniem, które po części mogłoby realizować założenia projektodawcy, przy jednoczesnym zabezpieczeniu dostępu do świadczeń dla pacjentów, jest podzielenie katalogu programów na 2 części – programy, które faktycznie zawierają rzadkie choroby lub wymagające trudno dostępnej diagnostyki (np. choroby rzadkie, genetyczne, porfirie, zaawansowane postacie nowotworów) i inne, które takowych nie wymagają np. choroba Leśniowskiego-Crohna, WZJG czy łuszczyca, nowotwory skóry, ZZSK, SM czy mukowiscydoza. W sytuacji zastosowania takiego rozwiązania diagnostyka i leczenie bardziej powszechnych schorzeń mogłyby być realizowane przez mniejsze ośrodki ale za to bardziej dostępne dla pacjentów, natomiast choroby rzadkie byłyby przypisane dużym ośrodkom” – czytamy w stanowisku podjętym przez samorząd lekarski.

Zdaniem Prezydium NRL zaproponowane przez projektodawcę ryczałty za diagnostykę w programach lekowych zaniżają wycenę wielu procedur, kwoty ryczałtów w niektórych pozycjach nie pokrywają nawet częściowych kosztów niezbędnych do wykonania pełnej diagnostyki w poszczególnych schorzeniach. Takie postępowanie, w połączeniu z ograniczeniem dostępności świadczeń, może uniemożliwić pacjentom podjęcie leczenia.