24 lipca 2024

Po jakie używki sięga młodzież?

Wśród substancji psychoaktywnych spożywanych przez młodzież najbardziej popularny jest alkohol, wyprzedza on papierosy i narkotyki. Tak wynika z właśnie opublikowanego raportu Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej, który zrealizowano na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Foto: Marta Jakubiak

Raport „Konsumpcja substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – Młodzież 2013” pokazuje, że tylko ponad połowa badanych uczniów nie paliła papierosów w ubiegłym roku. Najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną jest alkohol.

Ciągle największe jest spożycie piwa, ale coraz częstsze stają się też piwo i wódka. Mniej popularne od alkoholu są narkotyki – ich spożycie od kilku lat kształtuje się praktycznie na tym samym poziomie. Wyjątek stanowią marihuana i haszysz, których konsumpcja wzrasta (używał ich częściej niż 10 razy co siódmy badany).

Spada spożycie „dopalaczy”, prawdopodobnie dlatego, że dostęp do nich jest utrudniony.

Badanie zrealizowano od 22 listopada do 12 grudnia 2013 roku na ogólnopolskiej losowej próbie 65 szkół (jedna klasa w szkole) – liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Łącznie przebadano 1360 uczniów. Wywiady zostały zrealizowane metodą audytoryjną.

ls

Źródło: CBOS, KBPN