13 czerwca 2024

Podiatra – zespół powołany przez MZ opracuje zadania zawodowe

Najpóźniej do 31 sierpnia zespół powołany zarządzeniem ministra zdrowia opracuje kwalifikacje i zadania zawodowe dla zawodu podiatra. W jego składzie są m.in konsultanci krajowi w dziedzinie angiologii oraz chirurgii naczyniowej.

Foto: pixabay.com

W skład zespołu wchodzą:

 • przewodniczący – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • zastępca przewodniczącego – dyrektor albo zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia;
 • członkowie:
  • konsultant krajowy w dziedzinie angiologii,
  • konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej,
  • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
  • dwóch przedstawicieli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • przedstawiciel Stowarzyszenia Podiatrów i Podologów,
  • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Podologicznego,
  • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
  • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.