22 kwietnia 2024

Polonia medyczna na świecie

Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy Medicus (Medicus Polish-American Medical Society) powstało w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku. Kontynuuje działalność organizacji założonej w okresie międzywojennym w Poznaniu. Jednym z prezesów Medicusa był dr Felicjan Sławoj-Sładkowski, premier w latach 1936-1939.

Foto: arch. prywatne

W latach 50. XX wieku członkami Medicusa byli nie tylko lekarze, dentyści, farmaceuci, ale również wybitni polscy emigranci, którzy zamieszkali w USA.

W latach 1965-1974 prezesem organizacji był dr John J. Danek. 3 stycznia 1966 r. dr Danek wspólnie z dr. Tadeuszem Wandyczem zarejestrowali stowarzyszenie Medicus jak organizację nieposiadającą osobowości prawnej. Jej głównym celem i misją była pomoc lekarzom, dentystom i farmaceutom w adaptacji do nowych warunków emigracyjnych i uzyskaniu kwalifikacji zawodowych m.in. poprzez ułatwianie kontaktów i szkoleń wśród.

Dr Danek skrupulatnie przygotował wyróżnienia dla wybitych Polaków, wśród których byli m.in. kardynał Stefan Wyszyński, dr Zbigniew Brzeziński, kardynał Josef Glemp, profesor Jan Kakot, profesor Hilary Koprowski, kardynał Franciszek Macharski, generał Stanisław Maczek, profesor Witold Nielubowicz i profesor Andrew Schally.

W tym czasie Medicus był aktywnym promotorem wymiany studenckiej i edukacyjnej dla lekarzy pomiędzy Polską i USA oraz rozpoczął działalność charytatywną na rzecz służby zdrowia w Polsce, organizując wysyłkę sprzętu medycznego, leków i literatury medycznej.

W latach 1974-1998 prezesem stowarzyszenia Medicus był dr Eugeniusz Demczuk. W tym okresie stowarzyszenie skupiało około 200 członków. Organizowano bale, z których dochód był przeznaczany na pomoc dla nowo przybyłych polskich lekarzy do USA oraz pomoc szpitalom w Polsce. Przez wiele lat działał Klub Młodego Medyka, który studentom i rezydentom pomagał w przygotowaniu do nostryfikacji dyplomu i w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w USA (wypożyczanie literatury medycznej, organizacja szkoleń, pomoc w znalezieniu rezydentury).

W maju 1987 r. do Medicusa przyłączył się Komitet Pomocy Szpitalom w Polsce, zrzeszający ponad 250 członków – biznesmenów, lekarzy, artystów i prawników. Założycielką i prezeska komitetu była Barbara Loykovna, a członkiem zarządu i honorowymi członkami prominentni działacze polonijni w USA.

Dzięki aktywnej działalności zarządu (dr J. Kosmowski, dr G. Król, dr E. Demczuk, dr A. Lysiwiewicz, J. Kuracinski, B. Laykovna) przez ponad 8 lat, kilka razy w roku, wysyłano z USA do Polski setki ton sprzętu medycznego, leków, środków opatrunkowych i medycznych, setki ton literatury medycznej, sztuczne nerki, jak również organizowano szkolenia dla polskich lekarzy w prestiżowych szpitalach Nowym Jorku i okolicach.

W okresie od kwietnia 1998 r. do stycznia 2008 r. prezesem Medicusa był dr Tadeusz Pyz. Od 1998 r. do 2001 r. stowarzyszenie zorganizowało kilka balów, z których dochód został w większości przeznaczany na pomoc medyczną dla Polaków w USA i za granicą Polski. Medicus współorganizował kilka spotkań świątecznych w konsulacie razem z organizacjami polonijnymi.

W styczniu 2008 r. prezesem został wieloletni członek zarządu dr Janusz Plawner. W okresie od 2008 r. do 2012 r. zorganizowano kilka spotkań i seminariów naukowych, w tym prestiżowy wykład z drem James Dewey Watsonem (noblista, odkrywca DNA) w Polskim Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, zorganizowany przez dra H. Cioczka. W dodatku Sekcja Stomatologiczna stowarzyszenia zorganizowała sympozjum z udziałem wykładowców i dziekana z NYU College of Dentistry. Prezes Plawner uczestniczył i reprezentował przez kilka lat Medicus na wielu międzynarodowych zjazdach stowarzyszeń urologicznych.

Od maja 2015 r. do maja 2018 r. prezesem Medicusa był dr Dariusz Konopka, długoletni członek zarządu, a od 1998 r. skarbnik Medicusa. 12 lipca 2016 r. prezes Konopka zarejestrował Medicusa jako organizację non-profit, dzięki czemu uzyskała osobowość prawną.

Nowy zarząd kontynuował współprace z profesjonalnymi organizacjami polskimi w USA i w Polsce. W 2012 r. Medicus został członkiem Polskiej Rady Konsultacyjnej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Organizacja była aktywnie zaangażowana w jej działalność, uczestnicząc w wielu ważnych wydarzeniach polonijnych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (spotkania: z prezydentem RP Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, premierem Mateuszem Morawieckim, marszałkiem Senatu dr. Stanisławem Karczewskim, senator Anną Marią Anders, wiceministrem zdrowia Jarosławem Pinkasem, wiceministrem spraw zagranicznych Januszem Dziedziczakiem).

W dn. 12-13 maja 2016 r. na Kapitolu oraz w Ambasadzie RP, odbyło się spotkanie Polsko-Amerykańskie Szczytu Liderów polonijnych z USA. Jego organizatorem był generał Edward Równy (były ambasador USA w Korei Południowej, jak również prezydent American Polish Advisory Council) oraz dyrektor D. Barcikowski. Medicus reprezentował dr Konopka.

Członkowie zarządu uczestniczyli w kilku spotkaniach m.in. w czerwcu 2016 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia nagród za działalność społeczną – przyznano ją polskiej fundacji „Rodzić po Ludzku”.

Dr Konopka, kontynuując współpracę Medicusa z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku oraz organizacjami polonijnymi, współorganizował kilka spotkań m.in. „How to break into my field”, w trakcie którego panelistami byli m.in. dr M. Bogun z Columbia University Medical Center i dziekan z NYU Collage of Dentistry Charles N. Bertolami. Współorganizował również konferencję pt. „Nowe pokolenie – przyszłość zależy od młodzieży”.  

Przez ponad 10 lat Organizacja Studentów Polskich, Polonia Technica, CEBA i Medicus organizowały raz w roku w polskim konsulacie w Nowym Jorku panele dyskusyjne i warsztaty informacyjne, które cieszyły się ogromną popularnością wśród młodzieży i studentów. Prezes Medicusa, dr Konopka, od wielu lat również aktywnie uczestniczy w obradach nowojorskiej kapituły konkursu „Wybitny Polak za Granicą”, organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.

Należy zaznaczyć, że Medicus nawiązał współpracę z m.in. z firmą Centre of Laser Tech w Warszawie prof. Ludwika Pokory i z portalem medycznym Medtube.pl oraz zorganizował kilka prezentacji dla lekarzy i studentów na temat innowacji technicznych i laserów medycznych, które odbyły się w Wydziale Handlu w nowojorskim Konsulacie Generalnym RP w 2017 r. W marcu 2017 r. prezes stowarzyszenia reprezentował Medicus na gali zorganizowanej przez Columbia University, na której dr Zbigniew Brzeziński otrzymał nagrodę Columbia SIPA.

Dr Konopka w latach 2016-2017 nawiązał również kontakty z ośrodkami akademickimi miedzy innymi z University of Rochester School of Medical and Dentistry w stanie Nowy Jork, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum w Krakowie, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Collegium Medicum w Bydgoszczy, które zaowocowały nominacją na członków honorowych i konsultantów Medicusa profesorów: Ralpha F. Józefowicza, Grzegorza Oszkinisa, Arkadiusza Jawien oraz Wacława Szybalskiego.

W dodatku Medicus nawiązał kontakty z polonijnymi organizacjami medycznymi w USA – Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, Collegium Medicum UJ w Krakowie, Związkiem Lekarzy Polskich w Chicago oraz Federacją Polonijnych Organizacji Medycznych. Dzięki nawiązanej współpracy, dr Konopka oraz kilku członków stowarzyszenia uczestniczyło w X Kongresie Polonii Medycznej oraz III Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich w Gdańsku w 2019 r.

Należy nadmienić, że w latach 2015-2018 energicznie działający zarząd Medicusa zorganizował kilka spotkań świątecznych i networkingowych w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, uczestniczył w prezentacjach i sesjach naukowych w Fundacji Kościuszkowskiej, Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce oraz koncertach orgaznizowanych przez Polonię w Centrum Polsko-Słowiańskim, konsulacie, Carnegie Hall i Harvard Club. Organizował również wykłady inwestycyjne dla lekarzy.

W kwietniu 2018 r. na walnym zebraniu stowarzyszenia Medicus, w którym uczestniczyło ponad 60 członków, honorowym gościem był prof. Grzegorz Oszkinis, dyrektor Centrum Nauczania w Języku Angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prezes Konopka wręczył prof. Oszkinisowi dyplom wyróżnienia jako honorowego członka Medicusa i podziękował mu za wieloletnie kształcenie studentów oraz przekazał na jego ręce podziękowania i dyplom wyróżnienia dla prof. Andrzeja Tykarskiego, rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zasłużonymi wieloletnimi członkami Medicusa byli m.in. prof. Zbigniew Darzynkiewicz, były wiceprezes stowarzyszenia, znany lekarz naukowiec, który prowadził m.in. badania nad rakiem i jest znany jako ojciec cytometrii przepływowej, oraz prof. George Krol, wybitny neuroradiolog, wieloletni dyrektor neuroradiologii w Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC), który wygrał konkurs w kategorii Nauka „Wybitny Polak za granicą” w 2015 r.

Wysiłek dra Konopki w rozwój stowarzyszenia Medicus został dostrzeżony podczas czwartej Polsko-Amerykańskiej Gali Biznesu w 2018 r., kiedy otrzymał nagrodę za kilkuletnią pracę na rzecz organizacji.

28 kwietnia 2018 r. prezesem Medicusa ponownie został wybrany dr Tadeusz Pyz. Od tego czasu członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach m.in. z prezydentem Andrzejem Duda, przyjęciach świątecznych w konsulacie w Nowym Jorku, w Balu Polskiej Fundacji Uśmiech Dziecka, wzięli udział w „pasowaniu’’ na Wielkiego Marszałka D. Barcikowskiego, uczestniczyli w Paradzie Pułaskiego i w spektaklu dra H. Cioczka, w spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, spotkaniu z ambasadorem USA w Polsce Georgette Mosbacher, weekendzie golfowym w górach, a także przekazywali donacje dla WOŚP.

Ostatnio w konsulacie RP w Nowym Jorku odbyły się dwa spotkania zatytułowane „Dziękujemy za Twój serwis”. Pierwsze zorganizował konsulat w czerwcu 2021 r., a jego głównymi uczestnikami byli policjanci, strażacy, lekarze oraz woluntariusze.

W kwietniu 2022 r. w polskim konsulacie w Nowym Jorku odbyła się druga edycja spotkań zatytułowana „Dziękujemy za Twój serwis”. Organizatorami tego wydarzenia był Konsulat RP, dr Dariusz Konopka, członkowie poprzedniego zarządu Medicusa oraz działacze polonijni. Konsul Generalny Adrian Kubicki podziękował i wręczył dyplomy uznania ponad stu osobom walczącym z COVID-19 na pierwszej linii frontu. Wśród wyróżnionych osób większość stanowili pracownicy ochrony zdrowia: lekarze różnych specjalizacji, pielęgniarki, ratownicy medyczni, terapeuci, a także policjanci, strażacy i wolontariusze.

Dariusz Konopka, lekarz dentysta, prezes Medicus Polish-American Medical Society (2015-2018)


W dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie odbędzie się Światowy Zjazd Lekarzy Polskich, który jest już XI edycją Kongresu Polonii Medycznej – odbywającego się co trzy lata spotkania polskich lekarzy pracujących w różnych zakątkach świata. Kongres odbędzie się pod patronatem Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL). Więcej informacji na stronie https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org